Tagget med: bergprekenen

Jesu seks «men»

I Bergprekenen viser Jesus hvordan bud vi har hørt handler om mer enn ytre gjerninger.
av Egil Sjaastad