7 grunner til å lese Bibelen

7 grunner til å lese Bibelen

Vi kan ha glede over å lese Bibelen, men det kan også være vanskelig av og til. Her er syv gode grunner til å plukke opp Bibelen. 

Tema

Denne saken ble opprinnelig publisert mars 2015, under temaet «Bibelglede», og har blitt gjengitt med forfatters tillatelse.

På samme måte som det er mange grunner til å spise mat, er det også mange grunner til å lese i Bibelen.

1. Bli kjent med Gud

Ofte glemmer vi hvor stort det faktisk er at Gud ble menneske. (Fil. 2:6-11). Mange bruker mye tid på å lese om kjendiser og konger i verden, men tenker ikke på at Bibelen forteller om kongenes konge! I Bibelen kan du lese om han som skapte himmelen og jorden, og om hans Sønn som ble menneske og døde for våre synder. Tenk at v, i har fått muligheten til å lese om ham på vårt språk! (Av 7105 språk er det bare 513 som har hele Bibelen oversatt)

2.  Bibelen er Guds ord

Bibelen er ikke bare fortellinger om livet til Jesus og disiplene, det er også Guds ord til oss (2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:21). Det er ikke mange bøker som kan skryte av at forfatteren er Gud. Derfor er det jo litt kult å se hva Gud sier. Det er et ønske fra Gud at vi skal lære det som står i Bibelen (Jos. 1:8; Sal. 1:1-3; 119:9).

3. Finne trøst

I Bibelen finnes mye trøst (Rom. 15:4). Noen bibelvers som har betydd mye for meg er Jes. 40:29ff; 41:10; Sak. 3:1-5; Matt. 6:25-34; 11:28 og flere salmer. Noen ganger kan du også trøste andre, da er det lurt å kjenne til hvilken trøst Bibelen gir.

4. For å bli bevart

En engel sa til Elia: «Stå opp og spis! Ellers blir veien for lang for deg.» (1 Kong. 19:7). Jesus sa en gang: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut fra Guds munn.» (Matt. 4:4). Derfor, folkens, stå opp og spis og drikk av Bibelen slik at veien til himmelen ikke blir for lang for dere!

5. Høre Guds røst

Det er ikke alltid så lett å skjelne mellom Guds stemme og Satans stemme. Ved å lese i Bibelen, kan vi lære å kjenne Guds røst (Joh. 10:4f; 14).

I Matteus 4:1-11 leser vi om at Satan frister Jesus. Måten Jesus forsvarte seg mot Satan på, var at han siterte Bibelen. Legg også merke til hvordan Paulus skriver til efeserne (6:10ff). Her gir han noen råd om hvordan efeserne kan stå imot Satans angrep.

6. Lære å leve

Bibelen lærer oss hvordan vi skal leve sammen som mennesker og sammen med Gud. De ti bud (2 Mos. 20), bergprekenen (Matt. 5-7) og den gyldne regel (Matt. 7:12) er eksempler som hjelper oss med dette.

7. Misjon

Vi er kalt til å fortelle om Jesus til andre (Matt. 28:18ff). Derfor må vi være forberedt når de spør om vår tro (1 Pet. 3:15f).

Til tider er det vanskelig å lese i Bibelen. Et praktisk råd er: Ikke sett deg for høye mål, men begynn i det små (f.eks. 5 min hver dag). Så kan du heller øke etter hvert. Du kan også be Gud om å gi motivasjon til å lese i Bibelen.

Tema

Denne saken ble opprinnelig publisert mars 2015, under temaet «Bibelglede», og har blitt gjengitt med forfatters tillatelse.