Det finnes mange skatter i Bibelen som kanskje ikke nevnes så ofte fra talerstolen

Det finnes mange skatter i Bibelen som kanskje ikke nevnes så ofte fra talerstolen

Bibelen har enorm rikdom som vi ikke alltid bruker bredden av.

Tema

Tema på iTro i januar er Bibelen.

Har du noen gang sittet på et kristent møte og tenkt at talen inneholdt mye som du har hørt før? At de sentrale delene av Bibelen stadig blir gjentatt? For eksempel: «Jesus har tatt på seg dine synder, Han har dødd med dem på korset og stått opp igjen fra graven slik at du kan få eie evig liv».

Jeg håper det, for disse sannhetene er de viktigste og beste nyhetene du noen gang kan få høre og tro på! Det trenger vi alle å høre igjen og igjen, både unge og gamle kristne.

En enorm rikdom

Samtidig innehar Bibelen en enorm rikdom som vi kanskje ikke alltid er like flinke til å bruke bredden av.

Paulus nevner i Apostlenes gjerninger 20,27 at han ikke har holdt noe tilbake, men forkynt tilhørerne hele Guds råd. På dette tidspunktet var ikke Det nye testamente samlet ennå, men i Paulus sin uttalelse ligger det likevel en tanke om å legge fram hele Guds sannhet.

Når vi da tror at hele Bibelen er Guds Ord, så er det også viktig å løfte fram helheten. Det vil si at også Det gamle testamente er relevant for oss, selv om noen av tekstene virker fjerne og er vanskelige å forstå.

Faktisk finnes det mange «skjulte» skatter der som kanskje ikke nevnes så ofte fra talerstolen. La meg gi deg noen eksempler.

Skjulte skatter i Bibelen

Har du tenkt på at de såkalte småprofetene i Det gamle testamente inneholder ganske mange aktuelle temaer for oss i dag? Det finnes 12 ganske korte profetbøker som faller under denne gruppen.

  • Kanskje har du hørt om Daniels bok, som beskriver urokkelig og prinsippfast tro hos Daniel og vennene hans, hvor vi også lærer om bønnerutiner. (Daniel 6)
  • Eller hva med Jona? Den boken viser Guds nåde og omsorg for alle mennesker på en fantastisk måte og beskriver en ulydig profet som Gud brukte til store ting, på tross av hans uvilje og skrøpelighet! (Jona 3) Når Gud kan bruke en uvillig profet til å vitne, så kan Han virkelig bruke deg!
  • Har du hørt om Amos? Det er en profetbok som utfordrer oss skikkelig på livsførselen vår, spesielt i møte med fattige. (Amos 5)
  • Hva med Hosea? Her får vi servert et vidunderlig bilde på Gud som en trofast ektemann i møte med et utro folk. (Hosea 3) Selv om vi svikter og er «utro» mot Gud, så er Han trofast i sin nåde. Fantastisk!

La Jesus være sentrum

Dette er bare noen få eksempler på rikdommene i Bibelen. Kanskje kan du utfordre ungdomslederen din til å tale over en litt mer ukjent tekst en gang, eller kanskje du selv kan prøve å forberede en andakt med utgangspunkt i en slik tekst.

La samtidig alltid sentrum være korset og det offeret Jesus gjorde der, så kan de andre sakene få bli belyst ut fra nettopp det frelsesverket.

Uansett vil jeg tipse deg om å hoppe på Podcasten «Bibelen på ett år». Der vil du ganske sikkert treffe på noen nye og ukjente historier fra Guds Ord.

 

Prixel Creative / Lightstock

Tema

Tema på iTro i januar er Bibelen.