Den tydelige stemmen

Den tydelige stemmen

Skaperkraft vil myndiggjøre unge kristne talenter til å være tilstede i det offentlige rom i Norge.

Tema

Tema på iTro i februar er Kraft.

Tankesmien Skaperkraft skal stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging.

Hermund Haaland startet tankesmien, og er i dag utviklingsleder og har ansvar for det europeiske arbeidet til Skaperkraft.

For syv år siden var det en gruppe som så at kristne manglet en stemme i den offentlige debatten. Mediene hadde utviklet seg og mye ansvar lå på KRF. De måtte gå inn i mange debatter, som i grunn ikke var deres oppgave som politisk parti.

Konservative kristne hadde på mange måter gått hi. Det var etterlyst at de trådde frem.

Hermund Haaland og, blant annet, Espen Ottosen, begynte arbeidet med å starte en kristen tankesmie. I 2011 startet de opp med 70 partnere.

I dag er Tankesmien Skaperkraft med å sette dagsorden. Det er 800 enkeltpersoner som er partnere, og 40 menigheter. De vil være et bidrag som kan skape dybde, og som kan være et virkemiddel for mellomsjiktet i det kristne Norge.

Fyrtårn

Hermund Haaland, utviklingsleder og Europa-ansvarlig i Tankesmien Skaperkraft.

Skaperkraft har på mange måter blitt et fyrtårn for unge kristne. Det publiseres to til tre artikler i uka og det er en gruppe som er tydelige i sine kristne verdier, og som også tør å søke makt gjennom ulike posisjoner i landet.

– Vi ønsker å gå bredt ut og å engasjere oss i en bredde av saker i samfunnsdebatten og ikke kun i enkeltsaker om etiske problemstillinger, som har vært en tendens blant evangelisk kristne. Vi har virkelig troa på at vi på den måten driver et pre-evangeliserende arbeid, sier Haaland. 

Makt

– Makt kan defineres som evne til å gjennomføre og endre noe i samfunnet. I 1. Mosebok fikk vi som mennesker et forvaltningsansvar, og for å kunne være med å ta avgjørelser, så må en sitte i førersetet. Når vi er flinke og profesjonelle, om vi følger Josef og Daniels eksempel, så får vi gjennomslag for det vi står for. Den kristne stemmen teller fremdeles.

De unge stemmene

Videre sier Hermund at de ved tankesmien ønsker å være lys og salt i verden, som vi skal være som kristne. At kristne trenger å være tilstede der beslutningene blir tatt, og at det er en tanke kristne trenger å samles rundt.

Spesielt gjelder dette unge, som skal ta over styringen i dette landet i årene som kommer. Dette trenger ikke være i motsetning til evangeliserende arbeid, for det er viktig å ha begge deler.

– De nye generasjonene må være med på mer enn UL. Dere trengs på hackathons og i politiske partier.

Haaland vil være med å heie frem talentene, og mener menighetene rundt i landet må gjøre det samme. – Vi søker Gud for ledelse og ønsker å gå Hans fotspor. Vi vil være med å skape og å inspirere.

Ledertrening

Derfor satser de mye på å støtte opp om unge gründere og har også et ledertreningsprogram for unge ledertalenter. Dette er unge som er opptatt av å få innflytelse. De trenger å lære og koble tro og karriere.

– Mye forskning viser at en av hovedgrunnene til at unge faller fra troen, er at de ikke klarer å koble troen og karrieren. Derfor vil vi hjelpe med det, og også å koble generasjonene sammen med en mentorordning.

Deltakerne på ledertreningen blir oppfordret til å skape vennskap med Jesus i sentrum. Hvert år er det alumnisamling i Oslo.

Ledertreningen vil vise at det er mulig å kombinere en karriere og kristenlivet. Deltakerne oppfordres til å skape vennskap seg i mellom med Jesus i sentrum. – Når pengene og makten kommer senere, vil dette kunne være med å ruste dem til å holde fast på Jesus. De kan være med å tjene Gud der de er.

– Først og fremst handler dette om å være med å bygge et godt samfunn for alle i Norge, å myndiggjøre kristne til å være tilstede i hele sjiktet i landet vårt.

Skaperkraft

Tema

Tema på iTro i februar er Kraft.

Tankesmien Skaperkraft skal stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging.

Hermund Haaland startet tankesmien, og er i dag utviklingsleder og har ansvar for det europeiske arbeidet til Skaperkraft.