En annerledes Messias

En annerledes Messias

Jesus gjorde uventede og sjokkerende ting som ikke passet inn i forestillingene jødene hadde om Messias.

Tema

Tema på iTro i april er «Annerledes».

Året er rundt 30 e.Kr. Jødene venter på Messias, en ny og mektig konge av Davids slekt som skal herske i storhet. Noen jøder tenker at Messias vil være en som befrir jødene fra det undertrykkende, romerske herredømme.

På denne tiden står det frem en fyr fra Nasaret, ved navn Jesus. En som døperen Johannes hevdet var den lovede Messias. Men som gjorde uventede og sjokkerende ting som ikke passet helt inn i forestillingene jødene hadde om Messias.

LES OGSÅ: Jesus tok på den spedalske mannen

Fellesskap med tollere og syndere

For Jesus spiste mat og hadde bordfellesskap med syndere, noe som ble sett på som upassende.

Matteus har selv i sitt evangelium plassert historien om hans kallelse blant alle undergjerningene Jesus gjorde.

Og han kalte Matteus, toller av yrke, til å bli en av hans disipler. Tollerne ble sett på som svindlere, og var svært upopulære på Jesu tid. Matteus har selv i sitt evangelium plassert historien om hans kallelse blant alle undergjerningene Jesus gjorde. Det forteller litt om hvor utrolig denne kallelsen faktisk var.

Nytolkning av Loven

Videre nytolket Jesus Loven. I Bergprekenen sier Jesus at han ikke har kommet for å oppheve Loven, men for å oppfylle den. Så nevner han seks av Moselovens regler. Hver gang innleder han med å si: «Dere har hørt det er sagt:», og så nevner han den nåværende lov. Men Jesus fortsetter så med vendingen: «Men jeg sier dere:» Her gir han sin egen fortolkning av Loven, som var radikalt annerledes fra de opprinnelige bud. Dette var ikke spesielt populært hos fariseerne og andre jødiske skriftlærde.

LES OGSÅ: Oppheve eller oppfylle lova? 

Ydmykende død på korset

Og så skjedde det som mange så på som den endelige avkreftelsen på at Jesus var Messias. Etter press fra de jødiske skriftlærde ble Jesus henrettet av de romerske styringsmaktene på korset, og led et ydmykende nederlag.

Likevel tror omlag to milliarder mennesker at Jesus var Messias, Guds sønn. Hvorfor gjør de det når han gjorde så mye som ikke passer inn i «Messias-boksen»?

Og til oppstandelsen finnes vel egentlig bare en eneste passende respons

De tror på grunn av det vi feiret første påskedag. Oppstandelsen fra de døde. Guds bekreftelse på at Jesus faktisk var Messias.

Og til oppstandelsen finnes vel egentlig bare en eneste passende respons. En bekjennelse lik den disippelen Thomas kommer med når han får se den oppstandne Jesus Kristus:

«Min Herre og min Gud.»

Tema

Tema på iTro i april er «Annerledes».