Er kristenlivet selvutslettende ettersom vi skal fornekte oss selv?

Er kristenlivet selvutslettende ettersom vi skal fornekte oss selv?

Jesus sier at den som vil følge Ham må være beredt på å miste sitt liv for Hans skyld.

Tema

Tema på iTro i oktober er Døden.

I Lukas 9,23-24 er Jesus svært tydelig på at den som vil følge Ham må fornekte seg selv og være beredt på å miste sitt liv for Hans skyld. Det er et radikalt budskap som vi ikke kan ta lett på. Betyr det at hvordan du selv har det ikke spiller noen rolle? For å svare på det er det nyttig å se på Bibelen som en helhet.

Kjærlighet til andre og seg selv

La oss først gå innom et annet radikalt budskap Jesus gir oss i Matteus 22,39: «Du skal elske din neste som deg selv».

Her er det et selvoppofrende fokus mot andre, men Jesus legger også til at du faktisk kan, og skal, elske deg selv.

Vi mennesker kan absolutt elske oss selv for mye, men det er også mulig å elske seg selv for lite. Jesus gir oss en balansert tanke; omsorg for din neste OG deg selv!

Ikke glem egne behov

Videre kan vi gå helt tilbake til skapelsen i 1.Mosebok. Da skapte Gud på seks dager og hvilte på den syvende. Skulle Gud ha behov for å hvile? Antakelig ikke, men Han modellerer for oss at vi alle har behov for hvile.

Det er Guds gode vilje for deg å slappe av og koble av når du har arbeidet og studert. Vi er ikke designet for å kjøre på hele tiden og glemme våre egne behov.

Det er flere eksempler på at Jesus selv dro bort fra folkemengdene for å være alene med Faderen.

Det er ingen som er tjent med at du sliter deg helt ut.

Samtidig kan vi lett tenke at vi konstant må stå på i kristen tjeneste, slik at flest mulig får høre om Jesus og oppleve Hans kjærlighet gjennom oss.

Det er imidlertid ingen som er tjent med at du sliter deg helt ut. Det å gi deg selv jevnlig hvile og omsorg er faktisk en god investering for dine fremtidige medmennesker. Det er rett og slett uegoistisk å tillate deg selv å slappe av når kroppen din trenger det.

Ikke lenger sjef i eget liv

Jesus sitt poeng i Lukas 9 er nok ikke at du skal være fullstendig selvutslettende. Det handler heller om at når du tror på Ham så er ikke du lenger sjefen i livet ditt, for Han er din Herre.

Han vet best for deg og ofret sitt liv for deg, for at du skal få eie evig liv! Det er så mye større enn alt annet her på jorden, så da er det faktisk verdt å miste selve livet for Hans skyld!

Hvil i Jesu nåde og hvil i hverdagen. Samtidig er det viktig å være bevisst på hvordan du slapper av. Blir du for eksempel ofte oppslukt av skjermer, slik at du kanskje ikke får helt den type hvile du trenger?

Når kan du utfordres til å stå på mer og når trenger du å hvile?

Dette kan være vanskelig å navigere i selv. Derfor vil jeg anbefale deg å finne en medvandrer som kan hjelpe deg å leve balansert i disse tingene. Når kan du utfordres til å stå på mer og når trenger du å hvile? Da kan det være godt med et perspektiv utenfra.

 

Athena Grace / Nightstick

Tema

Tema på iTro i oktober er Døden.