Hjertet er sentrum for alt som menneske gjør

Hjertet er sentrum for alt som menneske gjør

Når moderne mennesker snakker om å elske noen av hele sitt hjerte, tenker vi gjerne på følelser. Men det bibelske begrepet er mer omfattende enn det.

Tema

Tema på iTro i februar er ♥.

Ordet «hjerte» forekommer 572 ganger i Bibelen. Det er med andre ord et mye brukt og viktig ord. Men for moderne mennesker er det viktig å være klar over at med ordet «hjerte» tenkte jøder for 2000-3000 år siden helt annerledes enn det vi gjør i dag.

Elske Herren din Gud av hele ditt hjerte

I hjerte av jødedom og gammeltestamentlig gudstro finner vi den jødiske bekjennelsen Shema. Første del av den går slik:

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. (5.Mos 6:4-5)

Når vi i dag snakker om å elske noen av hele sitt hjerte, tenker vi gjerne på følelser. Men det bibelske begrepet er mer omfattende enn det. Noe av grunnen til dette er at israelittene ikke hadde noe konsept om en menneskelig hjerne. De så derfor for seg at alt av intellekt satt i hjertet.

Hjertet er mer enn følelser

Hjertet er noe vi tror og forstår med. Og som vi kan lese i Salomos ordspråk så finner vi visdom i hjertet.

Den som er vis i hjertet, tar budene til seg, men den som har dumhet på leppene går til grunne. (Ordsp 10:8)

Hjertet er også der følelsene sitter. Man kan man føle smerte i hjerte som Hanna gjorde da hun ikke kunne få barn. (1.Sam 2:10) Uttrykket «et knust hjerte» er faktisk et eldgammelt bibelsk uttrykk.

Men du kan også kjenne glede i hjertet. På hebraisk er det å være glad å være god av hjerte eller å ha et hjerte av glede. (Jer 15:16)

Du tar også valg med hjertet ditt. David hadde i sitt hjerte at han skulle bygge et tempel. (2.Sam 7:2-3) I tillegg sitter selvfølgelig kjærlighet også i hjertet.

Hjertet er altså sentrum for alle deler av menneskelig eksistens, noe som blir bekreftet av Ordspråkene 4:23:

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.

Menneskehjerte er også et problem

Men hjertet er også et stort problem for menneske. For menneskenes hjerte er hardt, forherdet og syndig. Grunnen til at dette er et stort problem, er at Gud ikke er opptatt av det ytre. Han ser til hvert enkelt menneske sitt hjerte (1.Sam 16:7).

Heldigvis lovet Gud i Det gamle testamentet at han en gang skulle fikse menneskenes hjerte (5.Mos 30:6, Esek 36:26). Dette har fått en oppfyllelse i Den nye pakt. Ved Guds nåde blir hjertet renset.

Dette vil ikke si at vi kommer til å leve perfekte liv. Men for dem som tror på Jesus og som er døpt til hans død og oppstandelse, er hjertet blitt lydig, som Paulus skriver om i Romerbrevet:

Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett. (Rom 6: 17-18)

Pexels.com

Tema

Tema på iTro i februar er ♥.