Et selvbilde som et speilbilde av Jesus

Et selvbilde som et speilbilde av Jesus

Hvis vi klarer å grunnfeste vår identitet og jobbe med et selvbilde basert på Guds ord, så skal vi få alt annet i tillegg.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Det er flere mennesker i verden i dag enn noen gang tidligere som sliter med selvbildet sitt.

Mye av årsaken kan være den store plassen og påvirkningen sosiale medier har fått i livene våre.

Så hvordan motvirke dette og jobbe med et selvbilde som holder?

Jesus møter nedbrutte selvbilder

Selvbilde handler, som ordet indikerer, om hvordan man ser på seg selv. En sammenfatning av hvilket bilde man har av seg selv i form av tanker, gjerninger, fysisk utseende og prestasjoner.

Jesus så og brukte de i samfunnet med det mest nedbrutte selvbildet.

Jesus var det perfekte mennesket. Han gjorde ikke feil, tenkte ikke feil og var helt perfekt. Jesus så de som ikke ble sett i samfunnet og brukte helst tid med disse framfor fariseerne, som ble sett på som mer vellykkede.

Jesus så og brukte de i samfunnet med det mest nedbrutte selvbildet.

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? (Matt 6,25)

Påvirker hvordan man ser på seg selv

Som kristne er vi kalt til å leve annerledes, bety en forskjell der vi er og til å speile det Jesus gjorde – til å ligne han. Vi er ikke kalt til å speile samfunnet og vennene våre.

Sosiale medier, mote og markedet endrer seg, men det gjør ikke Bibelen. Den er og vil alltid være den samme.

Hva skjer med selvbildet hvis man baserer egen lykke på det materielle? På den nyeste mobilen, de nyeste klærne og henger med den kuleste gjengen?

Det blir et turbulent selvbilde som ikke har rotfeste noe sted.

Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. (Matt 6,31-34)

Hvis vi klarer å grunnfeste vår identitet og jobbe med et selvbilde basert på Guds ord, så skal vi få alt annet i tillegg. 

Sosiale medier, mote og markedet endrer seg, men det gjør ikke Bibelen. Den er og vil alltid være den samme.

Der står det ikke ord til å bryte ned, men ord til oppbyggelse. Det står ikke hva samfunnet sier om deg, men hva Gud, han som har skapt deg sier om deg.

 

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 ©️ Bibelselskapet.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.