Så lenge det funker for deg

Så lenge det funker for deg

I påsken spurte en radioreporter forskjellige mennesker om de ikke hadde lyst til å tro på Gud siden undersøkelser viser at troende mennesker er mer lykkelige, og lever lenger, enn andre. Men hva betyr Jesu budskap hvis det ikke er sant?

Tema

Tema på iTro i april er «sant».

Mange mennesker kan fortelle at livet ble mye bedre etter at de begynte å tro på Jesus. Da jeg var misjonær i Peru snakket jeg med en mann som hadde slitt med mye med alkohol – og som opplevde trøbbel i ekteskapet. Alt endret seg da han ble kristen.

Viktigst at tro fungerer

Tilsvarende historier finnes det mange av. Jeg er ikke i tvil om at mange opplever at Jesus både gir trøst og mening til livet. Og noen har opplevd fantastiske helbredelser eller andre ting som virkelig snudde livet rundt.

Noen mener at det viktigste med tro – om det er snakk om kristendom eller andre livssyn – er at de fungerer. Trenger vi å bry oss om noe annet enn at de det gjelder, de som altså tror, synes at det gjør livet bedre?

Kristendommen måles på sannhet

Dette høres ut som en ganske tolerant holdning. Det er jo mye hyggeligere å snakke med folk som sier «Så bra at det funker for deg» enn med folk som sier «Det er like teit å tro på Gud som på julenissen». Men realiteten er at kristendom, som alle andre livssyn, først og fremst må måles på om de er sanne.

Akkurat det er Paulus svært opptatt av når han skriver om Jesu oppstandelse i 1. Korinterbrev 15. Der slår han fast at hvis Jesus ikke har stått opp «da er vår forkynnelse ingenting, og den troen dere har, er intet» (vers 14). Ja, troen vår er faktisk unyttig hvis Jesus fortsatt er i graven. Paulus avslutter med å si det slik: «Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker» (vers 19).

Hvis Gud ikke finnes, eller hvis Jesus ikke stod opp fra de døde, tror vi på en usannhet. Og da er vi på villspor.

Slik er det fordi troen på Jesus er avhengig av realiteter. Hvis Gud ikke finnes, eller hvis Jesus ikke stod opp fra de døde, tror vi på en usannhet. Og da er vi på villspor.

På noen områder i livet er det greit at folk gjør det som fungerer for dem. Hvis du blir lykkelig av å drikke urtete hver morgen, så fortsett med det. Er ingenting morsommere enn å spille sjakk på internett, så bruk gjerne en time på det hver eneste dag. Vi mennesker er forskjellig når det gjelder hva som gir oss gode opplevelser.

Livssyn handler om hva som er sant

Men livssyn handler dypest sett ikke om livskvalitet. Det handler om hva som er sant – og hva som gir evig liv. Det er ikke minst viktig å huske på i møte med millioner av kristne som faktisk lider for sin tro. Disse ville kanskje fått bedre livskvalitet av å droppe Jesus, men det hjelper lite siden de da ville ha byttet bort sannheten med løgn.

Det er fint at mange kan oppleve at Jesus gir et bedre liv. Men det veier ikke mye sammenlignet med et evig liv. Slik sier Paulus det til kristne i Roma som møtte store problemer fordi de var kristne: «For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss (Rom 8,32).

Tema

Tema på iTro i april er «sant».