Selv om det kan føles som om misjonsoppdraget står litt stille i Norge, så vokser kirken globalt

Selv om det kan føles som om misjonsoppdraget står litt stille i Norge, så vokser kirken globalt

Løfter vi blikket littegrann, bort fra vårt perspektiv og over på Guds -  vil vi oppmuntret og enda mer gira på å være med i denne store globale bevegelsen. 

Global

Tema i juni er «global.»

I vesten, og her i Norge, kan det føles som vi står litt på stedet hvil. Selv om vi hører enkelthistorier om folk som får livene sine forandret og ønsker å følge Jesus, så hører vi enda oftere om dem som mister troen. 

Det er lett å bli litt motløs.

Perspektiver

Noen ganger trenger vi en reality-check, fornyede perspektiver og nytt overblikk. 

Tips: Fornye dine perspektiver gjennom MomentumYes

For selv om det fra vårt perspektiv kan se ut som om kirken er på vei nedover, så vil et globalt perspektiv vise oss noe annet. 

Globalt vokser kirken som aldri før! 

Forfølgelsene øker etter flere år med litt mer åpenhet i Kina. Men selv om de store kirkene mange steder blir stengt ned, og mennesker opplever at det å følge Jesus har store konsekvenser for det sosiale livet – så fortsetter folk å bli kristne! 

I Nord-Afrika og Midtøsten har det blitt flere kristne, spesielt i kjølvannet av den arabiske våren (2011). Men også her følger forfølgelse vekkelsen, og de siste årene har vi sett grusomme angrep på kirker og kristne. Likevel fortsetter folk å gi livene sine til Jesus. 

Det vokser frem kristne felleskap i somaliske grupper i flere land. Denne folkegruppen var for bare kort tid siden 100% islamsk. 

Dette er bare noen eksempler. Gud arbeider i verden, og det skjer store ting! 

Det skjer også noe i Norge. 

Ja – medlemstallene i Den Norske Kirke har rast nedover det siste tiåret. Men – medlemstall og statistikk vil aldri gi et komplett blide av hva som skjer i folks liv.

Det kan se ut som at unge nordmenn er mer åpen for tro enn tidligere – og mange bosetter seg strategisk også her i landet for å kunne spre evangeliet til mennesker som kjenner få eller ingen kristne. 

Flere enn noen gang fikk tilgang til gudstjenester gjennom det digitale pandemiåret. 

Kristne fra andre deler av verden reiser til vesten for å være misjonærer, og de ber for kirkene i Europa. 

For det skjer ting – i verden, og i Norge. Løfter vi blikket littegrann, bort fra vårt perspektiv og over på Guds –  vil vi oppmuntret og enda mer gira på å være med i denne store globale bevegelsen. 

Global

Tema i juni er «global.»