Skapt på skremmende, underfullt vis

Skapt på skremmende, underfullt vis

Det at vi kan tenke og stille spørsmål, peker på en kjærlig og allmektig Gud som ikke er redd for at vi tenker selv.

Tema

Tema på iTro i april er «En syk verden».

Av og til kan det være slitsomt å være en kristen i møte med vitenskapen. Verden prøver å overtale oss om at det vi tror på er tull og i naturvitenskapelige miljø skal en helst ikke snakke for høyt om overnaturlige krefter, i hvert fall ikke om man vil bli tatt seriøst. Det kan dessverre virke som om Ola og Kari Nordmann sluker rått det som står i vitenskapsseksjonen på Dagbladet, men veloverveide kristne argumenter, de vil de ikke høre på.

..jeg har dessverre ingen «quick fix»

Som fysikkstudent møter jeg stadig disse problemstillingene og jeg har dessverre ingen «quick fix» som setter alle motstandere av kristendommen på plass. Men jeg kan fortelle deg hva som overtaler meg, hva som får meg til å tenke «Wow! Her må virkelig en Gud stå bak». Og tro meg, i naturvitenskapene er det mye å ta av.

En pianist og fire nitrogenbaser

Jeg pleier å si følgende: «En god pianist kan kjennetegnes ved at han får det kompliserte til å se lett ut og det lette til å se komplisert ut.» Slik har også Gud skapt universet. I fysikken ser vi på alt fra de største galaksehoper til de minste elementærpartiklene, og vet du hva? Alt henger sammen. Gud har brukt enkle bestanddeler som protoner, nøytroner og elektroner, satt dem sammen til våre grunnstoff og igjen satt dem sammen til alt fra enkle molekyler til de største stjerner og alt i mellom.

«..hvert lille atom inni meg henger sammen i et stort system som kalles skaperverket.»

I biologien lærer vi at DNA er satt sammen av fire nitrogenbaser, men vi er alle forskjellige. Vitenskapen viser igjen og igjen at det ligger enkle prinsipper bak, men likevel kan det dannes ufattelig kompliserte systemer. Når jeg ser på stjernehimmelen vil det alltid være et Gudsbevis for meg at alt det store der ute og hvert lille atom inni meg henger sammen i et stort system som kalles skaperverket.

Kong David sier i Salme 8.4-5:

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det et menneskebarn – at du tar deg av det?

Hydrogen til helium til tyngre grunnstoffer og en berg-og-dal-bane

Men det finnes også mindre ting å se på. Visste du at sola egentlig ikke er varm nok til å brenne? På sola fusjoneres hydrogen til helium og tyngre grunnstoffer, men for å gjøre det trenger den energier større enn det som er på sola. Dette løses ved noe som kalles tunnelering som er et begrep innen kvantefysikken:

Se for deg en vogn i en berg-og-dal-bane som skal over en topp. I bunnen av bakken har den ikke nok energi (fart) og kommer bare halvveis. Vanligvis ville denne vognen ha trillet ned igjen, men i akkurat denne vogna klatrer alle menneskene ut, bygger en tunnel tvers gjennom toppen og så kommer vognen ut på motsatt side og ferden kan fortsette. I praksis skjer følgende: Atomet må komme over en energitopp for at fusjonen skal skje, dessverre har ikke atomet nok energi. Problemet løses ved at atomet «graver» en tunnel gjennom toppen, kommer ut på andre siden og kan fusjonere. (Sånn ca.)

Gjennomtenkte liv i fri vilje

Det siste eksempelet er ikke naturvitenskapelig, men så er ikke verden bare naturvitenskapelig. Gud har skapt oss med fri vilje og vi får hver dag bestemme om vi vil følge Jesus eller ikke. Dette gjør at vi gjennom hele livet får mulighet til å tenke gjennom hvorfor vi tror. Mange er glade i å si at kristne ikke tenker, men bare tror det de blir fortalt.

..det fører til et mer gjennomtenkt liv

 

Dette tok det lang tid før jeg forstod at var feil. Som kristne går vi på møter, leser i Bibelen, ber om Guds ledelse og går aktivt inn for å leve liv som er rett i følge Bibelen. Vi blir gang på gang utfordret på livet vi lever, enten av Gud (dersom vi lever galt) eller djevelen (dersom vi lever rett), og dette fører til at vi må tenke nøye gjennom våre valg før vi bestemmer oss slik at vi kan stå for dem. Gud har gitt oss fri vilje, og når vi er bevisste på det, fører det til et mer gjennomtenkt liv. Det at vi får lov til å tenke slik og stille spørsmål, peker på en kjærlig og allmektig Gud som ikke er redd for at vi tenker selv.

Til slutt kan vi bare sitte igjen som kong David i salme 139.14 :

Jeg takker deg fordi jeg er skapt
på skremmende, underfull vis.
Underfulle er dine verk,
det vet jeg så vel.

Tema

Tema på iTro i april er «En syk verden».