Vi er skapt i Guds bilde

Vi er skapt i Guds bilde

Mennesker står i et helt spesielt forhold til Gud og har et helt spesielt oppdrag overfor skaperverket og alt det andre livet på jorda.

Tema

Temaet på iTro i mai er «Image».

Du og jeg er skapt i Guds bilde. Det er både en gave og en oppgave.

I starten av Bibelen leser vi om hvordan Gud skapte mennesket i sitt bilde. Det setter oss i et helt spesielt forhold til Gud og det gir oss et helt spesielt oppdrag overfor skaperverket og alt det andre livet på jorda.

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.
Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» (1 Mos 1,26-29)

Vi skal i stedet få være slik Gud har skapt oss og leve vårt liv innenfor de rammene han har gitt.

Aller først skal vi merke oss er det helt åpenbare, nemlig at det er Gud som har skapt oss og at vi er hans bilde.

Det har noen konsekvenser som er viktige, ikke minst i vår tid. For vi lever i en tid der influensere og kjendiser daglig hamrer inn et budskap om at vi alle står fritt til selv å definere og velge hvem vi vil være.

Konsekvensen av dette behovet for å skape seg selv, er at mennesker blir ekstremt selvopptatte og bruker all energi på seg selv.

Det er ikke noe godt liv, og iallfall ikke et liv som er i samsvar med hvordan Gud har ment at vi skal leve.

Vi skal i stedet få være slik Gud har skapt oss og leve vårt liv innenfor de rammene han har gitt.

Ut fra disse versene i Bibelen vil jeg gjerne trekke opp tre viktige rammer det er ment at vi skal leve vårt liv innenfor.

1. Forholdet til Gud

Det å være skapt i Guds bilde handler om et helt unikt forhold til Gud.

Vi er annerledes enn resten av skaperverket. Ingen hunder har noensinne bygd et alter. Det finnes ikke katter som samles til bønnemøte.

Vi mennesker er mer enn dyr.

Vi ligner dyrene ved at vi har kropper og behøver mat, drikke, beskyttelse osv.

Men vi har også en side som er knyttet til Gud. Vi kan reflektere over hensikten med livet, vi har en forståelse om rett og galt som kommer fram i vår samvittighet og vi ber.

På den måten er vi mer lik englene.

Det å være skapt i Guds bilde handler altså om menneskets unike plass i skaperverket og vårt unike forhold til Gud. Han har pustet noe av seg inn i oss, slik vi leser i 1 Mos 2,7:

«Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning».

Gud har gitt oss en høyhet og herlighet som er helt unik i skaperverket.

2. Forholdet til andre

Mennesket ble skapt til å være mann og kvinne. Allerede fra skapelsen av er det et poeng at mennesket skal leve i relasjon til andre.

Min kropp og hud avgrenser meg. Jeg erfarer verden og virkeligheten gjennom kroppen og jeg må forholde meg til at det finnes andre som er som jeg.

Disse skal jeg leve i relasjon til.

Det å være i Guds bilde handler altså om å være en avgrenset person som forholder seg til andre. Mennesket er et «jeg» som kan forholde seg til andre, til et «du».

Men ikke bare det, Bibelen lærer oss også at kjønnet vi er, mann og kvinne, er en del av det å være skapt i Guds bilde.

Selv om vi skal være forsiktige med for stramme kategorier, er det åpenbart at kvinner og menn ikke er like. Vi er forskjellige, og disse forskjellene er gode.

Og til sammen reflekterer vi Gud.

Vi lever i en tid der kjønn er blitt noe vi selv skal definere og konstruere, og mange sier at kjønn er en flytende skala. Slik taler ikke Bibelen.

3. Forholdet til det skapte

Du og jeg har fått et helt unikt oppdrag i livet. Vi er satt til å herske over Guds skaperverk som hans representanter.

De første som leste og hørte fra Bibelen levde i en verden der det å være gudenes bilde, var noe som kjennetegnet kongen og handlet om at kongen hadde fått sin makt fra gudene.

I Bibelens verden innebærer uttrykket «skapt i Guds bilde» også at man er satt til å være en hersker på Guds vegne.

Derfor tales det også om at Gud ber mennesket om å råde over fiskene, fuglene og dyrene. Gud satte menneskene til å herske over skaperverket.

Men de skulle herske som Guds representanter.

Det betyr at vi skal forholde oss til skaperverket på en måte som er i samsvar med Guds vilje. Vi skal bevare og forvalte, ikke utnytte og ødelegge.

Waiting For The Word / flickr

Tema

Temaet på iTro i mai er «Image».