Gjør som Jesus – vær en mann!

Gjør som Jesus – vær en mann!

Hvilke mannsidealer finner vi i samfunnet rundt oss, hva sier Bibelen om det å være mann, og hvordan skal vi som kristne forholde oss til pornografi? Sven Arne Lundeby tok for seg disse og flere spørsmål under gutteseminaret "Gjør som Jesus - vær en mann."

Tema

Tema for årets UL er «Til verdens ende».

Følg iTro på iTro.no, Instagram og Facebook for hyppige oppdateringer under UL.

Sven Arne Lundeby er 30 år gammel, er gift og har to barn. Til daglig jobber han i NLM region Øst. Under årets UL holdt Sven Arne gutteseminaret ”Gjør som Jesus – vær en mann.” Her var han innom temaer som hvilke mannsidealer vi finner i samfunnet rundt oss, hva Bibelen sier om det å være mann, og hvordan vi som kristne skal forholde oss til pornografi, onani og rått snakk.

Hente mannsidealer fra Jesus

-Jesus som idealmann, hva menes med det?

-Jesus kom ikke til denne jorden som et kjønnsløst vesen, men som en mann. Gjennom det viser Jesus oss hva ekte menneskelighet er, og også hva ekte maskulinitet er. Noe av det som karakteriserer Jesus er at Han hadde et tjenersinn, hjalp hjelpeløse, tok ansvar, var nøktern og selvbehersket og ikke minst fant glede i Gud.

– Vi må selvfølgelig huske på at Jesus er Gud og at Han kom med et bestemt oppdrag, og at ikke hver mann skal gi sitt liv for verdens synd. Men jeg tenker likevel at vi kan hente noen idealer fra hvordan Jesus levde som mann.

Skapt til å utgjøre en forskjell

-Hva burde prege min hverdag som kristen mann i 2017?

-Vi lever i et samfunn som har laget et ideal av hvordan en mann skal være i 2017. Jeg tenker at de tingene som er nevnt ovenfor med Jesus som idealmannen er viktige verdier som skal prege livet.

-Pornografien er en større premissleverandør for et mannsideal i samfunnet vi lever i enn vi liker å innrømme. Jeg tror samtidig mange menn i dag er usikre på seg selv og sin rolle i familien og samfunnet.

Jeg tror det bilde pornografien skaper er helt i strid med de store og gode tankene Gud har om sex.

-Som kristne burde vi bevisstgjøre oss på det ansvaret vi selv har, og se at vi er skapt til å utgjøre en forskjell i verden. Vi er kalt til noe større, og skal bruke de mulighetene vi har til å hjelpe andre og tjene andre.

Pornografi er skadelig

De fleste menn har sett på pornografi, og mange har også gjort det over lengre tidsperioder. Sven Arne brukte litt av seminaret på å snakke om hvordan vi som kristne menn skal forholde oss til dette.

-Jeg tror den generasjonen som vokser opp nå står ovenfor det største presset på dette området noensinne, fordi porno er så utrolig tilgjengelig nå. Det gjør det ekstra viktig å snakke om pornografien, og hvor skadelig den er. Jeg er overbevist om at pornografien ikke gir deg noe godt i livet, og at det skaper er usunt og feil bilde av menn og kvinner. Jeg tror det bilde pornografien skaper er helt i strid med de store og gode tankene Gud har om sex.

Tre gode tips

Til alle de som sliter med pornografi, har Sven Arne tre tips:

  1. Bekjenn, overfor deg selv, Gud og et medmenneske at pornografien er et problem i ditt liv.
  2. Bryt uvanene som fører til at du ser på porno, og skap deg nye vaner som hindrer at du ser på det.
  3. Lag en deal med en venn eller en voksen person som du stoler på som kan ansvarliggjøre deg. Send en melding dersom du skulle oppleve at du skulle se på porno. Da vil du ha et ansvar ovenfor han som kan hjelpe deg slutte å se på det.
Jonathan Moe

Tema

Tema for årets UL er «Til verdens ende».

Følg iTro på iTro.no, Instagram og Facebook for hyppige oppdateringer under UL.