Hvis livet mitt kan være god jord

Hvis livet mitt kan være god jord

Hvilke vekstvilkår du tillater i livet ditt, kan få ringvirkninger.

Jesu lignelser

Dette er sak nummer to av tre saker i en miniserie om «Jesu lignelser».

I Lukas-, Markus- og Matteus-evangeliene kan vi lese om en lignelse Jesus forteller.

«En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det.Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!»(Luk 8,5-8)

Frøene såmannen sår, er Guds Ord og i lignelsen leser vi om de ulike vekstvilkårene frøene gir. Disse vekstvilkårene er bilder på våre liv. Hvordan ser dine vekstvilkår ut?

Frøene som faller ved veien

…holder ikke lenge. Dette kan være taler vi hører, vitnesbyrd eller annet input som virker så bra i øyeblikket du hører det. Men på vei ut av møtet eller samtalen er det glemt. Livet går videre.

Det som falt på steingrunn

…blomstret litt, før det visnet. Talen var inspirerende og vi ble motivert til å virkelig leve livet etter Jesu vilje etter å ha hørt talen. Man setter seg drømmer til hvordan dette kan se ut. Men når hverdagen kommer igjen, mister vi gnisten og er tilbake i de gamle vanene.

Tornebuskene som kvalte det

…gjorde det ikke mulig for frøene å slå rot. Djevelens listige grep får alle våre tanker til å blokkere for Ordet som taler til oss. Alt annet som fyller hodet gir ikke rom for det som blir sagt og det kveles og glemmes med en gang.

Den gode jorden

…blomstrer. Vi hører Ordet og ønsker å la det prege livet vårt. Vanner vi frøet med stadig nytt åndelig påfyll, vil det fortsette å gro og blomstre.

Ved å la livene våre være god jord, kan frøene få vokse, regnet kan skylle ned og sola kan steke uten at noe blir ødelagt. Jo større avlingene blir, jo stødigere står planten og det blir vanskeligere å ødelegge. Troen får slå solide røtter og ditt liv blir synlig for menneskene rundt deg.

Tillater du gode vekstvilkår i ditt liv, kan Guds Ord få ringvirkninger til andres liv.

Canva

Jesu lignelser

Dette er sak nummer to av tre saker i en miniserie om «Jesu lignelser».