Bønn for verdens muslimer har gjort inntrykk i den muslimske verden

Bønn for verdens muslimer har gjort inntrykk i den muslimske verden

Bli med på "30 dagers bønn for verdens muslimer" under årets ramadan.

Bønneaksjon

30 dagers bønn for verdens muslimer begynner 24. april.

Bønneguiden blir oversatt til ca. 30 språk og distribuert i 40 land.

Hver dag under måneden ramadan samles tusenvis av kristne i bønn, noe som gjør det til en av verdens største bønneaksjoner.

For 28 år siden var det en gruppe ledere i Ungdom i Oppdrag samlet i Midtøsten for å søke Gud for hva som var hans hjerte.

Gud pekte på to ting: Våre holdninger til jødene og våre holdninger til muslimene.

Vi måtte omvende oss fordi Gud hadde så mye mer på hjertet for sitt rike enn det vi hadde turt å tro.

De ble overbevist om viktigheten av å be mer bevisst for muslimer og å finne praktiske uttrykk for Guds kjærlighet til dem.

Denne bønneaksjonen skal oppmuntre kristne til både bønn og handling.

En av verdens største bønneaksjoner

Ut ifra denne samlingen kom bønneinitiativet 30 dagers bønn for verdens muslimer.

Bønneguiden blir oversatt til ca. 30 språk og distribuert i 40 land.

Hver dag under måneden ramadan samles tusenvis av kristne i bønn, noe som gjør det til en av verdens største bønneaksjoner.

Muslimer kommer til tro

Så hva har skjedd blant muslimene i løpet av disse 28 årene? David Garrison dokumenterer dette i boken Winds in the House of Islam (www.windinthehouse.org).

I de første 1000 år etter Muhammed var det få grupper av muslimer som ble etterfølgere av Jesus. Det gikk heller den andre veien. På 1800-tallet var det en gruppe som begynte å følge Jesus.

I slutten av forrige århundre var det 10 bevegelser på mer enn 1000 troende eller mer enn 100 menigheter. Bare de 12 første årene av 2000-tallet er det dokumentert mer enn 60 bevegelser av muslimer som begynner å følge Jesus. En av disse bevegelsene teller over 100 000 mennesker.

Møter Jesus i drømmer

Nå er det snart ramadan og verdens muslimer setter igjen et ekstra fokus på å bli kjent med Gud gjennom bønn og faste gjennom hele måneden.

Vi kan bli med og be om at hver av dem må møte Gud gjennom drømmer, syner og åpenbaringer.

Når han leste i Bibelen møtte han en Gud som elsket han.

Veldig mange muslimer som begynner å følge Jesus har møtt Jesus i en drøm. De fleste vitner også om å ha møtt en annen kristen, og deres ubetingede kjærlighet til dem gjorde stort inntrykk.

En av disse fortalte meg at da han leste i Koranen opplevde han bare frykt. Når han leste i Bibelen møtte han en Gud som elsket han. Det eneste han nå fryktet var å miste relasjonen til Gud.

Bli med i bønneaksjonen!

Kan dere være med på dette? Besøk www.30dagersbonn.no og registrer dere for å få en daglig liten artikkel som kan hjelpe deg å be.

Last ned bønneguiden eller bestill en papirkopi av den og avtal med noen venner om å treffes online hver dag en liten stund for å be.

Videre utfordres vi til å ta kontakt med våre muslimske venner, spesielt etter at vi er kommet ut av korona-dvalen.

Mange av våre nye landsmenn har aldri vært i et tradisjonelt norsk hjem. Mange av dem ønsker å bli nordmenn, men blir isolert i sin etniske ghetto. Her er en god anledning til å praktisere god gjestfrihet og generøsitet som de fleste av dem er vant med fra sitt hjemland.

Ifrah Akhter

Bønneaksjon

30 dagers bønn for verdens muslimer begynner 24. april.

Bønneguiden blir oversatt til ca. 30 språk og distribuert i 40 land.

Hver dag under måneden ramadan samles tusenvis av kristne i bønn, noe som gjør det til en av verdens største bønneaksjoner.