Laget – 100 år på 100 ord

Laget – 100 år på 100 ord

I dag fyller Laget NKSS 100 år! Generalsekretær Karl-Johan Kjøde har fått 100 ord til å si noe om Laget.

Laget – NKSS

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen elev- og studentorganisasjon som samles på skoler og studiesteder over hele Norge.

De heier på elevfrivilligheten, og brenner for at unge kristne skal få utøve sin tro i hverdagen, at elever og studenter skal få bli kjent med Jesus, og finne meningsfulle fellesskap med andre troende.

«Har du hørt om Laget?»

Har du hørt spørsmålet vet du kanskje at det er en kristen elev- og studentbevegelse. Det er superstrategisk fordi de færreste går i kirken, men alle går på skole.

Derfor finnes knapt en bedre arena å gjøre Jesus kjent på ved å følge ham – ikke som et soloprosjekt – men som en laginnsats.

Vi tror at hver og en av dine medelever er umistelig for Gud. Derfor finnes knapt en bedre arena å gjøre Jesus kjent på ved å følge ham – ikke som et soloprosjekt – men som en laginnsats, som Laget!

Gjennom skoleandakter, bibelstudier, Krussen, Godhetsuke, Grill en kristen og mer vil vi se Jesus trodd, elsket og etterfulgt på skoler og studiesteder over hele Norge.

Laget

Laget – NKSS

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen elev- og studentorganisasjon som samles på skoler og studiesteder over hele Norge.

De heier på elevfrivilligheten, og brenner for at unge kristne skal få utøve sin tro i hverdagen, at elever og studenter skal få bli kjent med Jesus, og finne meningsfulle fellesskap med andre troende.