Hvordan ble Jesu død på korset til liv for oss? 

Hvordan ble Jesu død på korset til liv for oss? 

Da Jesus døde for oss, var det for at vi skulle få et evig liv sammen med Han.

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Døden».

Guds Ord vitner om Jesus på et kors, på Golgatahøyden omringet av røvere og tyver. I midten av disse henger Jesus, Guds egen sønn. Hvorfor?

For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6,23)

Jesus døde for vår synd

Synd er en seriøs greie, så seriøs at Jesus måtte dø på grunn av det. Min synd. Din synd. Visste du at når Jesus hang på korset, så hang han der i stedet for deg og meg?

Jeg syns den nye sangen til Sara Helen R. Hetlebakke, Helhjertet beskriver dette glitrende:

Du som korset for meg bar

Du har vist meg hjertet Ditt

Da du steg opp på korset mitt

Jesus bærer vår synd – våre feil

Jesus viste deg sitt hjerte, viste sin kjærlighet til deg, da han steg opp på korset.

Det er som om Jesus sier på vei til Golgata: «Min venn. Legg din synd i min sekk, så skal jeg bære den opp til korset for deg. Legg i den din avhengighet, legg i den din stolthet, legg i den de gangene du har rakket ned på andre. Legg alt i sekken, så skal jeg gå til korset med din synd, med din skyld. Jeg hater synden i deg, men jeg elsker deg, så jeg gjør dette for deg.»

For et evangelium! For en nyhet til deg og meg. Det som skulle skjedd med oss, det skjedde ikke med oss, men Jesus gjorde det for oss. Tenk at Jesus gikk i døden for deg. Han ga deg alt.

Døden ble til vårt liv

Kilden til selve livet finner vi her foran Jesus der han henger på korset for oss. Den hellige Ånd tar meg ofte tilbake på kne foran min lidende frelser som henger på mitt kors. Hvordan kunne Jesus ha en så stor kjærlighet for meg?

Så sitter jeg der og bare er der. Min frelser, på mitt kors, med mine nagler, i mitt sted. Så reiser jeg meg derfra fylt av takknemlighet,  og hjertet fylles av en glede og et privilegium at jeg skal få være med å invitere folk til å se Han som henger på korset for dem.

Bønn

Jesus. Takk at du tok mine byrder, et høyt fjell av skyld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du som er det skyldfrie sonofferlammet.  

Takk at du bar mine synder. Betalte min skyhøye skyld. Med blod fra ditt fullkomne hjerte, og ikke med sølv eller gull. Så vil jeg så ved korset og med undring ser jeg: Jeg er fri! Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid! Amen.

 

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Døden».