Den som ikke er med Jesus, er mot Ham

Den som ikke er med Jesus, er mot Ham

I dagens bibeltekst lærer Jesus oss at vi må velge hvilken herre vi vil tjene.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Luk 11, 14-28

En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. 

Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:

«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.

Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»

Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’»

Onde ånder i Norge

Det er mange ting jeg tenker over og kan bekymre meg for i hverdagen. Det kan være alt fra små problemer som «rekker jeg den tidsfristen på jobben» til større spørsmål som «hvordan skal det gå med den vennen eller familiemedlemmet som er alvorlig syk.» Men for å være ærlig er ikke dette med frykten for onde ånder noe jeg tenker så mye over til vanlig.

Her i Norge er det noe vi snakker lite om, i andre deler av verden mye mer, og på Jesu tid kanskje enda mer igjen. Selv om de fleste av oss ikke er bevisste på det til vanlig er dette med forskjellen mellom Gud og onde åndskrefter et tema som går igjen gjennom hele Bibelen, og som faktisk angår oss alle. La oss se nærmere på dette gjennom dagens tekst.

Gud er sterkere

Hele Bibelen er full av historier om hvordan Gud er sterkere enn alle avguder og alle åndskrefter. I det gamle testamentet finner vi mange fortellinger om hvordan folk ba til avguder og ingen ting skjedde, men når folket ba til Gud viste han at han var ekte.

Gud ga Israelsfolket seier over fiendehærer som var mange ganger så store som dem fordi israelittene fulgte Gud. Profeten Elia stod alene på Karmelfjellet mens 950 Baal- og Asjeraprofeter kalte på avgudene om å kaste ild ned fra himmelen, og ingenting skjedde. Bare Gud klarte dette. I Apostlenes Gjerninger ser vi at Paulus og de andre apostlene får rykte på seg for å drive ut onde ånder i Jesu navn, og andre klarte ikke det samme.

Det går ikke an å ha «litt Jesus» og «litt noe annet», man må ta et valg.

I dagens tekst er det Jesus som befrir et menneske fra en ond ånd. Det finnes mange historier om at Jesus gjorde dette, han tok mennesker som hadde vært bundet av onde ånder i årevis og opplevd mye lidelse på grunn av dette, og satte dem fri. Det samme skjer med ham eller hun vi leser om i denne teksten, personen hadde vært stum, men kunne nå snakke.

Når Jesus gjør undere som dette viser han oss flere ting. Han viser omsorg for dem han setter fri, og forvandler livet deres fra fangenskap til frihet. Han viser også at Han er Gud og har større makt enn djevelen. Dermed er alle vi som følger Ham trygge fordi vi er på den sterkes side. Men i denne teksten viser han i tillegg noe annet.

Enten eller

Når han blir mistenkeliggjort og noen spør hvem han egentlig er, tydeliggjør Jesus både at han driver ut åndene i Guds navn, og at alle må velge hvilken side de vil tilhøre. «Den som ikke er med meg, er mot meg,» sier Jesus. Det går ikke an å ha «litt Jesus» og «litt noe annet», man må ta et valg.

I den kjente sangen Gotta serve somebody av Bob Dylan får han fram litt av det samme poenget. Han synger om hvordan vi mennesker er forskjellige og lever ulike liv, men til syvende og sist er det kun to ting vi velger mellom. Eller sagt på en annen måte, vi må velge hvilken herre vi vil tjene: «you’re gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you’re gonna have to serve somebody.”

 

 

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.