Når onde makter blir underholdning

Når onde makter blir underholdning

Hvordan skal kristne forholde seg til musikk og filmer som spiller på mørke krefter som Bibelen både beskriver og advarer mot?

Kultur

Tormod Engelsviken er professor emeritus i misjonsvitenskap fra MF vitenskapelig høyskole.

Han har forsket på besettelse og åndsutdrivelse i Bibelen og vår egen tid.

Artisten Billie Eilish har gjort enorm suksess med låter som «idontwannabeyouanymore», «bad guy» og «bury a friend».

Hun er kjent for å bryte med normer, både musikalsk, tekstlig, stilmessig og visuelt. Flere av musikkvideoene hennes bærer preg av det groteske og morbide.

I musikkvideoen til «bury a friend» har Billie Eilish rollen som en besatt jente i en skrekkfilm.

Jeg må innrømme at jeg selv digger Billie Eilish og det tøffe uttrykket hennes. Men hvordan skal jeg – og vi – som kristne forholde oss til popkulturen når den referer til mørke krefter som Bibelen både beskriver og advarer mot?

Besatte oppsøker kirken i Etiopia

Jeg tar en prat med Tormod Engelsviken, som har forsket på og skrevet bok om «Besettelse og åndsutdrivelse i Bibelen og vår egen tid». Han møtte først på spørsmålet «Hva gjør vi når folk blir besatte?» fra lokale kristne da han var misjonær i Etiopia på 70-tallet. Det hadde han ingen svar på.

– Etiopia har noe som kalles «besettelseskulter». Det handler om at en sjaman, eller åndeformidler, blir besatt, får en ånd i seg, og så formidler dette videre til andre mennesker så de blir besatte. Det betyr at ånden tar kontroll over dem i perioder. Det skaper ofte store problemer både for dem selv og  familien til den det gjelder. Flere av dem oppsøker sykehus eller kirker, og ber om hjelp til å bli satt fri, forteller Engelsviken.

Kampen mot de onde åndsmaktene er en viktig del av misjonens og kirkens arbeid.

– De besatte blir satt fri gjennom befaling i Jesu navn, bønn og bibellesning. Mange har blitt kristne etter det, også av de som er vitne til det som skjer. Dette hender ofte i Etiopia, men også på litt ulike måter i hele Afrika, Asia og Sør-Amerika. Kampen mot de onde åndsmaktene er en viktig del av misjonens og kirkens arbeid.

Jesus er seireherre over den onde

– Hva står det egentlig om Satan i Bibelen?

– I Bibelen, og særlig i Det nye testamentet, er Satan en virkelig, personlig åndsmakt. Han er ikke bare det onde, men den onde, en person i den forstand at han har en vilje og et formål. Han motarbeider Gud, er Guds fiende, ønsker å ødelegge Guds skaperverk, frister til synd og skaper tvil om Guds ord. Og han har herredømme over onde åndskrefter.

Den som lever i samfunn med Gud, ved Jesus, har ingenting å frykte fra onde makter.

– Samtidig er det typisk for Bibelen, til forskjell fra andre skrifter på Det nye testamentets tid, at Bibelen ikke er preget av frykt for den onde, men av seiersvisshet. En kristen har seier over Satan og onde ånder. Grunnen til det er at Jesus er sterkere enn Satan og viste seg som seierherre på korset der han sonet for vår synd og forsonet oss med Gud. Den som lever i samfunn med Gud, ved Jesus, har ingenting å frykte fra onde makter, understreker Engelsviken og viser til Matt 12,28-29 og Kol 2,14-15.

Han mener vi må ta Satan og hans gjerninger i verden på alvor. Det Bibelen sier om ham, handler om virkelighet og er ikke bare symbolsk. Samtidig skal vi altså ikke være redde for ham eller fokusere for mye på ham.

– Den britiske forfatteren C.S. Lewis sa at det foreligger to farer: Den ene er å ignorere Satan, den andre å bli for opptatt av ham. Begge deler er feil. Han skal forsakes. Det gjør vi i dåpsbekjennelsen, og det bør vi fortsette med hele livet, påpeker Engelsviken.

Skille mellom fantasi og virkelighet

– Hva gjør vi når populærkulturen setter fokus på onde makter?

– Først og fremst er det viktig å skille mellom fantasi og virkelighet. Det er et stort problem at Satan i historien har blitt framstilt med egenskaper og utseende som ikke er sanne, som for eksempel en djevelskikkelse med horn og hov. Det er bare myter og folkelige forestillinger uten grunnlag i Bibelen. Det er en blanding av fantasi og den bibelske virkeligheten.

Vi må kaste vekk folketroens Satan, men beholde den ekte.

– Vi ser det samme i skrekkfilmer som Eksorsisten. Den bygger på en virkelig hendelse, men det er lagt til så mye at sluttresultatet blir feil. Vi må kaste vekk folketroens Satan, men beholde den ekte, svarer Engelsviken.

Ta hensyn til de svake

Han synes musikkvideoen til Billie Eilish viser groteske bilder, men tror ikke musikk i seg selv kan være ond.

– Det er sammenhengen den settes inn i som er avgjørende. Hvis musikken, tekstene og bildene til sammen gir et budskap, så blir det veldig sterkt. Det kan være nihilistiske budskap, om at verden er meningsløs eller livet er håpløst, som fører til at mennesker går til grunne. Det er alvorlig, sier han.

– Akkurat hva som sies i teksten til «bury a friend» får jeg ikke helt med meg.

– «I wanna end me» er en setning som gjentar seg.

– De fleste vil nok tåle «I wanna end me», men det kan være tøft for sårbare mennesker, og de bør passe seg ekstra. Hvis teksten går inn på dem, og skaper dødsangst og selvmordstanker, må de selvfølgelig unngå det.

– I Bibelen står det at de sterke skal ta hensyn til de svake. Vi bør være solidariske med dem og ikke fremme slike budskap. Vi har et ansvar for både kristne og ikke-kristne venner i møte med fortvilelse skapt eller forsterket av slike filmer og tekster.


Engelsvikens råd for å vurdere mørke uttrykk i populærkulturen:

  • Er mørket du møter i populærkultur og skrekkfilmer, bare et forsøk på å skremme og underholde for å tjene penger? Tas det onde på alvor eller fornektes det onde?
  • Fremmer det et ikke-kristent livssyn? Er det et angrep på eller en forvrenging av kristen tro og lære? Hvis ja, er det anti-kristent eller rent kommersielt? Vurder om du skal unngå det.
  • Ikke forsøk å få kontakt med onde åndsmakter! Okkultisme, ouijabrett osv. er IKKE BRA i det hele tatt.
  • Hva gjør disse tingene med meg? Føler jeg frykt og uro? Merker jeg at mitt fellesskap med Gud forsvinner? At Gud blir fjern, og at det påvirker mitt liv som kristen? Da bør det unngås. Men det er mulig å be om tilgivelse og om seier om det har gått for langt.
  • Det er en fristelse å bli dratt mot den mørke siden, særlig når vennene dine gjør det. Ha frimodighet til å si nei. Dette er mer enn fantasi.

Bibelvers om å avsløre og stå imot den onde:

«Ta på Guds fulle rustning». (Ef 6,10-18)

– Kristne kan stå imot Satan. Særlig viktig er det å alltid holde troens skjold høyt. Når Satan angriper, kan vi holde opp troens skjold, troen på Jesus Kristus. Det er forsvarsvåpenet vårt. Frelsens hjelm er samme sak. Og Den hellige ånds sverd, Guds ord, er angrepsvåpenet. Det er viktig å leve i og bruke Guds ord. Si: «Nei, Satan, du har ikke rett til dette eller du får meg ikke til å gjøre dette. Jeg er fri, jeg tilhører Kristus». Og før kampen i bønn – bønnen er viktig i dette, sier Engelsviken.

«Gi ikke djevelen rom.» (Ef 4,27)

– Si nei, og hold deg unna situasjoner som du vet påvirker deg negativt. Det er lov å flykte!

«Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.» (1 Pet 5,8)  

– Satan kan operere som en brølende løve. Han kan forsøke å skremme oss, men det er ingen grunn til å bli redd ham.

«Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.» (2 Kor 11,14)

– Satan kan også opptre som noe tilsynelatende godt og positivt, så vær oppmerksom på det. Kanskje er det på den måten han oftest prøver å friste oss til synd. Avslør ham, ut fra Bibelen som er Åndens sverd, og hold fast på den seier vi har i Jesus, understreker han.


Disse bøkene anbefales for de som vil lese mer om tema:

Tormod Engelsviken, Besettelse og åndsutdrivelse i Bibelen, historien og vår egen tid, Oslo: Lunde forlag, 1978.

Tormod Engelsviken, Spiritual conflict in Today´s Mission, Monrovia, CA.: MARC Publications, 2001.

Billie Eilish - 2018 Press Photo

Kultur

Tormod Engelsviken er professor emeritus i misjonsvitenskap fra MF vitenskapelig høyskole.

Han har forsket på besettelse og åndsutdrivelse i Bibelen og vår egen tid.