Feil å skille seg?

Feil å skille seg?

Jeg syns dette er vanskelig.

Hei :)
Jeg har noe jeg trenger litt svar på. Det står i Bibelen at det er feil å skille seg og gifte seg på ny. Jeg syns dette er vanskelig. Onkelen min skal gifte seg med ei veldig bra dame. Begge har vært skilt før, og har hver sine unger og eks-mann/kone.
Jeg syns det er fint at de ikke trenger å bo alene resten av livet, men dette er feil i forhold til Bibelen. Egentlig tenker jeg at dette er deres sak, jeg blander meg ikke opp i det, men samtidig så vet jeg ikke om det er riktig å si hva Bibelen mener, ikke gå i bryllupet eller bare gå i bryllupet og være glad på dere vegne?

Hei!

Det er riktig at skilsmisse er et brudd på Guds vilje om et livslangt ekteskap.Rom 7,2;1 Kor 7,10+11b. Likevel var det ifølge Moseloven tillatt med skilsmisse i visse tilfeller på Jesus tid på grunn av deres harde hjerter.Matt 19,7-8;5 Mos 24,1-4. Jesus understreker imidlertid at det bare er én grunn til skilsmisse: Utroskap, hor.Matt 5,31-32. Paulus legger til at det også er tillatt hvis den vantro vil skille seg.1 Kor 7,15.

Likevel kan det også være rett å velge skilsmisse som det minste av to onder, f.eks. for å skjerme barna fra en alkoholisert og voldelig mor eller far.

Når det gjelder gjengifte, ser vi et absolutt forbud mot dette iMark 10,11-12;Luk 16,18;1 Kor 7,11ogMatt 5,32b. Det er noen som har funnet et mulig unntak i Matt19,9:Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. De hevder da at dersom skilsmissen skjedde på grunn av hor/utroskap, bryter man ikke ekteskapet ved å gifte seg igjen. Martin Luther og flere bibeltro veiledere har på denne bakgrunnen gitt rom for gjengifte for den såkalte ”uskyldige part”, altså den som ikke var utro.

Likevel kan jeg ikke anbefale gjengifte i slike tilfeller, fordi tolkningen er litt usikker og fordi det kan være vanskelig i praksis å avgjøre om noen virkelig er den “uskyldige part”. Begge parter har et visst ansvar når et ekteskap går i oppløsning.

Jeg synes det er vanskelig å gi konkrete råd om hvordan du skal forholde deg i det aktuelle tilfellet du nevner. Det er viktig at du følger din samvittighet, samtidig som du må vurdere hvilke familiære hensyn du bør ta. Vi skal være “sannheten tro i kjærlighet” ifølge Ef 4,15. Hvis du har et godt forhold til onkelen din, kan du be om at det må legge seg til rette slik at du fikk snakke med han om dette problemet før bryllupet.

Ønsker deg alt godt!

Hilsen Johnny Vågen

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

Svaret er skrevet av Johnny Vågen, han er teolog oglærer påFjelltun bibelskole.

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du underPåfyll.

Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det tiliTro@nlm.no