Herrenes Herre svarte

Herrenes Herre svarte

Du sitter greit i det når du er helt alene, men utfordrer 950 avgudsprofeter til kamp. Kan det gå bra?

Bibelske personer

Bibelen er full av personer som inspirerer oss og lærer oss mer om hvem Gud er.

Historien om Elia kan du lese fra 1.Kong 17-2.Kong 2

I 1. Kongebok kan vi lese om profeten Elia, som levde da Ahab var konge i Israel. Ahab gjorde det som var ondt i Herrens øyne, mer enn noen annen før ham.

Ahab hadde nemlig tatt Jesabel til kone, og startet med å tilbe Baal slik som henne. Tilbedelsen av disse gudene førte til blant annet barneoffer, selvskading og rituell prostitusjon. Høres det fint ut?

En dag utfordret Elia Ahab til duell på Karmelfjellet for å sjekke ut hvem som trodde på den sanne Gud. Det måtte selvfølgelig avgjøres i datidens form for stein, saks, papir – hvilken Gud som kunne sende ild og tenne på offeret.

Men Elia hadde ikke gode forutsetninger. Han sto nå alene mot 450 Baal-profeter og 400 Asjera-profeter.

1 mot 950. Urettferdige lag vil jeg si. Elia var jo dømt til å tape.

Baal-profetene prøvde å tilkalle guden sin, og startet å hinke, hoppe, rope og rispe seg med sverd og spyd så blodet rant nedover dem, helt fra morgen til middag. Men fikk de noe svar? Nei. Det kom ikke en eneste lyd; det var ingen som svarte og ingen som enset dem.

Så var det Elias tur. For å understreke at det ikke var noe menneskelig juks, øste han vann på offeret sitt slik at det fløt omkring.  Da startet han å be: «Svar meg, Herre! Svar meg, så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen»

Ingen opprisping. Ingen rituell dans eller andre religiøse ritualer.

Det eneste han gjorde var å be en enkel, liten bønn til Gud.

Med ett fór ilden ned og fortærte offeret, veden, steinene, jorden og alt vannet. Herren Gud svarte! Og alle Baal-profetene kastet seg til jorden og tilba Herren, den eneste Gud!

Avgudsprofetene var til sammen 950 stk. Elia var 1. Men han tilba den ene og sanne Gud. Han som svarer på våre bønner. Kanskje ikke så urettferdig likevel?

Du fikk se det for at du skulle vite at det er Herren som er Gud, og det finnes ingen utenom ham. 5.mos 4:35

Gud er ikke en statue, et bilde eller en tenkt forestilling. Han er sann. Han er den levende. Han engasjerer seg i våre liv. Han er nær. Han elsker oss. Han er en helt som frelser.

Universets Skaper, Herrenes Herre og Kongenes Konge bryr seg om deg og svarer på dine bønner.

Gud svarte på Elias bønn, og han svarer på våre bønner. Selv om det sjeldent er like dramatisk og momentant, er det like fullt bønnesvar.

Men Gud har hørt! Han vendte øret til min bønn! Velsignet er Gud! Han la ikke min bønn til side og tok ikke sin godhet fra meg. Salme 66:19-20

 

Bibelske personer

Bibelen er full av personer som inspirerer oss og lærer oss mer om hvem Gud er.

Historien om Elia kan du lese fra 1.Kong 17-2.Kong 2