Kong Herodes’ jul

Kong Herodes’ jul

Kong Herodes gjorde så Jesus måtte starte livet som flyktning i utlandet. Herodes var livredd for å miste makten sin, og så Jesus som en utfordrer til tronen.

Bibelske personer

Denne julen vil iTro fortelle om juleevangeliet fra en litt annen vinkling, ved å fokusere på hvordan det må ha vært for noen av de personene som på forskjellige måter opplevde hendelsene på nært hold.

I Bibelen kan du lese om Herodes i Matt 2.

Da vismennene forstod at jødenes konge var født, dro de naturlig nok til slottet i Jerusalem for å treffe ham. Det er jo her det er naturlig for en konge å bli født.

Og da de  møtte kong Herodes, som bodde på slottet, og spurte ham om hvor jødenes konge var, han som nå var født, er det ikke så rart at han ble redd for posisjonen sin.

Messias var for Herodes en konkurrent til tronen han selv satt på

Herodes var kjent  for å være veldig redd for opprør og motstandere, og regjeringstiden hans var full av brutale og blodige hendelser. Mistenksomheten hans hadde økt med årene, noe blant annet flere av hans egne sønner ble ofre for, og selv på dødsleiet sitt planla Herodes et blodbad blant noen av landets fremste familier. For han var livredd for å miste makten sin, og i denne første julen innså han at makten hans virkelig var truet.

Messias var for Herodes en konkurrent til tronen han selv satt på, og måtte ses som en fiende han måtte rydde av veien, selv om det bare var et lite barn. Men dette burde helst skje på en diskret måte, hvem vet hva som kunne skjedd hvis folket fikk vite at han hadde drept deres Messias?

Derfor spurte han overprestene og de skriftlærde blant jødene for å finne ut mer om Messias, og han ba også vismennene dra til Betlehem for å finne ut alt de kunne om barnet, og hvor det var, og rapportere det til han, slik at han også ”kunne komme og hylle det” (Matt 2,8).

Herodestok livet av alle guttebarn i området rundt Betlehem

Ikke overraskende kom  det en reaksjon da Herodes innså at vismennene hadde lurt ham og tatt en annen vei hjem, noe de hadde blitt varslet om i en drøm. Herodes ble rasende, og gjennomførte et massedrap, der han tok livet av alle guttebarn i området rundt Betlehem som var født de siste to årene. Alle som kunne passe til beskrivelsene han hadde fått av Messias måtte fjernes før de ble en reell trussel.

Men Herrens engel hadde advart Josef, som sammen med den lille familien sin flyktet til Egypt for å unnslippe Herodes’ grusomheter, og de ble i Egypt så lenge Herodes var i live.

Herodes gjorde såverdens frelser måtte starte livet som flyktning i utlandet

Herodes er den  eneste vi kan lese om som ikke gledet seg over at Jesu var kommet til jorda. De andre personene som er beskrevet i juleevangeliene i Bibelen gledet seg over dette, og ønsket å møte ham for å hylle ham.

Kong Herodes er unntaket. Han ville beholde sin egen makt, koste hva det koste vil. Da Messias kom så han det som en trussel mot sin egen posisjon, og i stedet for å ønske verdens frelser velkommen gjorde han det slik at Jesus, verdens frelser, måtte starte livet som flyktning i utlandet.

Foto:StephenZacharias/flickr.com