La oss bruke adventstiden til å tenke på hvem vi kan hjelpe og tjene

La oss bruke adventstiden til å tenke på hvem vi kan hjelpe og tjene

Gud kom ned til jorden for å selv være en tjener.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i Matteusevangeliet 21,1–11:

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg! Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: ‘Herren har bruk for dem.’ Da skal han straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten:
Si til datter Sion:
 Se, din konge kommer til deg,
 ydmyk er han og rir på et esel
 og på trekkdyrets fole.
 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp.  Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:
 Hosianna, Davids sønn!
 Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
 Hosianna i det høyeste!
 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»

Du kan også lytte til andakten her: 

Det er første søndag i advent, og vi har tent det første lyset for kongen som skal komme ned på jorden julaften. Hva slags konge er han? “Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel”, står det i dagens tekst, profetert av Sakarja hundrevis av år før Jesus kom ned på jorden.

Konge. Ydmyk. Esel.

Konge. Ydmyk. Esel. Når vi leser om hvordan Jesus red inn i Jerusalem denne palmesøndagen, minner det om hvordan han kom ned fra himmelen til jorden som en liten baby.

På den ene siden som den største kongen, som ble tilbedt av folkemengden denne dagen, og av englene julenatten. På den andre siden som et fattig menneske, i en krybbe og på et esel.

Vi ser denne ydmykheten gjennom alle valgene Jesus tok i livet sitt på jorden.

En konge uten luksus

Han valgte jordiske foreldre som var så fattige at de måtte kjøpe det billigste offeret i templet etter at Jesus var født (Luk 2,24), og han valgte å vokse opp på et sted som var så lite imponerende at folk sa: “Kan det komme noe godt fra Nasaret?” (Joh 1,46)

Han var venner med mennesker andre religiøse ledere så på som under sin verdighet: samaritanere, hedninger, de fattige og undertrykte, syke, tollere, kvinner og barn.

I stedet for en krone av gull fikk han en krone av torner. I stedet for en hvit hest red han på et esel.

Jesus ga opp sitt eget liv og betalte for syndene til alle oss andre.

Andre konger red inn med høye proklamasjoner mens folket var stille. Denne kongen var stille mens folket ropte: “Korsfest ham!” Andre konger ble beskyttet for enhver pris, Jesus ga opp sitt eget liv og betalte for syndene til alle oss andre.

Ikke som forventet

Jesus visste hva som ventet ham, likevel valgte han dette livet på jorden, slik at han kunne ta deg og meg med seg til himmelen.

Å vite at vi har en konge som dette gjør at vi kan glede oss enda mer over jul og advent. Han var ikke slik folk forventet at deres frelserkonge skulle være.

Tvert imot er kongen vi feirer og venter på en som vet hvordan det er å være et menneske, med alt det innebærer. Han har kjent på kroppen hvordan det er å være fattig, svak og dårlig behandlet. Når vi ber til ham, ber vi til en som virkelig forstår oss og har medynk med oss.

Følg Jesus i adventstiden

La oss bruke adventstiden til å følge eksemplet til Jesus. La oss være ydmyke, og tenke på hvem vi kan hjelpe og tjene, slik Jesus kom ned til jorden for å selv være en tjener.

Og la oss takke og tilbe Gud for at han valgte denne veien, som førte til frelse for oss:

Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.
(2 Kor, 8,9)

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen