Levende Tro: DAVID

Levende Tro: DAVID

Dette er det sjuende bibelgruppeopplegget i serien "Forbilder i GT".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 «Når dine dager er til ende og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge deg.»

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les 2 Sam 7,1-17 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: How Majestic – Kari Jobe
 4. Les teksten under høyt i fellesskap.
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 6. Del bønneemner og be for hverandre.

Gjennom GT ser vi at det spesielt er tre viktige oppgaver som peker frem mot Jesus. Jesus var den perfekte profeten; som talte Guds ord, presten; som var mellommann mellom Gud og menneskene, og kongen; som styrte etter Guds vilje. I dette heftet er Moses et eksempel på profetene, Aron på prestene og nå skal vi se nærmere på David, som var konge i Israel fra ca år 100 til 965 f. Kr.

Kong David

Profeten Samuel ble ledet av Gud til å salve gjetergutten David til konge. Det ble starten på et liv fylt av krig, fiendskap og ukloke livsvalg, men også i Guds nærhet og velsignelse. Kong David leser vi om både i 1. og 2. Samuelsbok, og i Salmenes bok, der flere av salmene er skrevet av ham.

Når vi møter David i denne teksten, leser vi at han hadde fått fred fra alle fiendene sine. Israelsfolket lå stadig i strid med filistrene, og i tillegg hadde David flere ganger blitt utsatt for drapsforsøk av den tidligere kongen Saul (1 Sam 18,10-11).

David var langt i fra en perfekt konge. Samtidig lærer han oss noe viktig om hva vi kan og skal gjøre når vi har falt i synd.

Saul var misunnelig på David som var utvalgt til å være hans etterkommer. Nå opplevde han en tid med fred, og da vil han bygge et tempel for Herren. Guds respons er at det skal skje senere, Davids sønn skal bygge tempelet. Løftet Gud gir David gjennom profeten Natan, peker både frem mot sønnen hans Salomo, som arver kongetronen etter ham, men også utover det. Dette er et løfte om Jesus og hans kongedømme.

Dobbel oppfyllelse

Som med flere andre profetier i Bibelen, ser vi at dette har en dobbel oppfyllelse. Jesus kom fra Davids slekt (Luk 2,4), og gjennom GT ser vi flere ganger at det blir profetert at den ventede Messias, redningen for Israelsfolket, skal være av Davids slekt (Jes 1,11).

Kong David er altså viktig på flere måter som et forbilde på Jesus. Funksjonen hans som konge, lærer oss mye om hvilken makt Jesus har og hvilken ære han fortjener.

Konge, dommer og hærfører

En konge, slik David var, likner ikke på det vi forbinder med kongens funksjon i Norge i dag. All makt lå hos David, og han styrte landet etter sin vilje, som både dommer og hærfører. Han var innsatt og velsignet til tjenesten av Gud, men samtidig var han også et uperfekt menneske. Derfor viser kong David oss bare glimt av hva den perfekte kongen, Jesus, er.

Gud ønsker at vi snakker sant med ham om det vi gjør, og han vil møte oss med sin nåde og en ny start.

Senere i fortellingen om David leser vi om hans store fall. Han ligger med soldaten Urias kone Batseba, og gjør henne gravid. For å dekke over synden sin ender han med å sørge for at Uria dør i krigen (2 Sam 11). David var langt i fra en perfekt konge. Samtidig lærer han oss noe viktig om hva vi kan og skal gjøre når vi har falt i synd, slik han gjorde.

Davids syndsbekjennelse

I Salme 51 skriver kong David ærlig og oppriktig om sin synd som han bekjenner for Gud. Han ber om tilgivelse og om å få et nytt og rent hjerte. Det lærer oss noe viktig om at vi mennesker alltid kan komme tilbake til Gud etter vi har gjort dårlige valg. Gud ønsker at vi snakker sant med ham om det vi gjør, og han vil møte oss med sin nåde og en ny start.

På Jesu tid ventet Israelsfolket på Messias, og for dem var det naturlig å forvente noen som liknet på kongene de kjente fra historien; en mann med stor makt og evne til å kjempe for dem også i krig mot fiender. Jesus viste dem at han er konge, men på en annen måte enn de forventet. Han kom ikke med sverd og politisk makt, men som Gud selv.

Kongen som lengter

Jesus er konge for hele verden, og dermed kan vi si at han både oppfyller og sprenger grensene for løftet David fikk. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden», sier Jesus i Misjonsbefalingen (Matt 28,18). Han er kongen vi alle skal kaste oss ned for, og kongen som lengter etter oss.

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Hva er noen viktige forskjeller på kong Harald og kong David?
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det når Jesus sier at han har all makt i himmel og på jord?
 4. David opplevde flere ganger at Gud var med ham i vanskelige og skremmende situasjoner. Hva lærer hans vitnesbyrd oss om Gud? Se 2. Samuelsbok 22,2-7.
 5. Da David lå med Batseba var hans første reaksjon å skjule det for Gud og andre mennesker. Hvorfor er det en naturlig menneskelig reaksjon når vi gjør noe dumt? Og hva lærer David oss om hva Gud vil vi skal gjøre med syndene?

Les gjerne 1. Samuelsbok 16 – 1. Kongebok 2 om David.

Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.