Levende Tro: ESTER

Levende Tro: ESTER

Dette er det åttende bibelgruppeopplegget i serien "Forbilder i GT".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover

«Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?»

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les Ester 3,8 + 13 og 4,1-3 + 8-17 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: I Will Offer Up My Life – Matt Redman
 4. Les teksten under høyt i fellesskap.
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 6. Del bønneemner og be for hverandre.
En modig dronning

Esters bok handler om den modige dronningen som reddet folket sitt fra utryddelse, og det er en dramatisk og spennende fortelling. Ester var en foreldreløs jøde, og vi møter henne mens Israelsfolket levde i eksil i Perserriket, det som nå heter Iran. Fordi kong Xerxes liker Ester best av alle de vakre jentene han har kalt til seg, får hun bli hans nye dronning. Men hun forteller ham ikke at hun er jøde.

Kan Ester lære oss noe om Jesus?

Mordekai, som er Esters fosterfar, holder kontakten med henne selv om hun har flyttet til slottet. Han treffer stadig på kongens mektige tjener Haman. En dag ser Haman at Mordekai nekter å bøye kne for ham som representerer kongen, og derfor oppfordrer han kongen til å utrydde alle jødene i riket som ikke vil tilbe noen andre enn Gud.

Jødenes liv er i fare

Dette er det dramatiske høydepunktet i fortellingen. Jødenes liv er i stor fare. Mordekai ber Ester om å redde sitt folk, ved å fortelle kongen hvem hun er. Først nøler hun. Det er ikke rart hun er redd for å gjøre dette, for ikke en gang dronningen kunne gå inn til kongen på eget initiativ (4,11).

Ester risikerer døden, men hun forstår hvor livsviktig dette er, og legger en plan for å både fortelle kongen hvilket folk hun tilhører, og avsløre Haman som en maktsyk og ond tjener. Spenningen må ha vært enorm mens dette pågikk, og lettelsen uendelig stor da kongen griper inn. Jødene fikk leve, Mordekai ble kongens fortrolige tjener, og Ester går inn i historien som en stor helt.

Et skremmende oppdrag

Kan Ester lære oss noe om Jesus? Hun fikk et oppdrag som virket uoverkommelig og skremmende, men som reddet folket sitt fra døden. På samme måte stod Jesus overfor et virkelig uoverkommelig og skremmende oppdrag, da han ble sendt til jord for å lide, dø, seire og gjenoppstå for oss. Slik Ester reddet jødene fra utslettelse, reddet Jesus alle mennesker fra fortapelse og gir oss mulighet til evig liv, i troen på ham.

Hver og en av oss kan spørre Gud: Hva kan du bruke akkurat meg til i din historie?

Gud skriver sin historie gjennom vår verdenshistorie, og Ester fikk en viktig rolle å spille. Det var ikke selvsagt at hun skulle si ja til den oppgaven. Hennes første respons er at hun ikke tør, hun frykter for livet sitt (4,11), men Mordekai hjelper henne å se situasjonen i et større perspektiv (4,13-14).

Vi kan være modige

Ester forstår at dette er et kall hun skal ta på alvor. Det er hennes oppgave å vise seg modig og tillitsfull til den Gud hun tror på. «Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne», sier hun (4,16), og viser at hun nå legger livet sitt i Guds hender.

Ester lærer oss at også vi kan være modige. Når vi blir kjent med Gud, skapes det tro og tillit inni oss. Vi lærer mer og mer om hvem han er, og hvilke løfter han gir oss for våre liv. Da kan også vi være modige og frimodige, og gå ut i både ukjente og skremmende oppgaver. Gud skriver sin historie også i dag, i vår tid og i vår verden, og du skrives inn i den historien.

La Gud bruke deg

Hver og en av oss kan spørre Gud: Hva kan du bruke akkurat meg til i din historie? Du har dine egenskaper for en grunn, og Gud vil bruke deg til å bety en forandring for andre mennesker. Akkurat din stemme, dine erfaringer og ditt vitnesbyrd betyr noe. La Ester sin historie vise deg det.

Slik Ester trengte en oppvekker fra Mordekai for å innse alvoret i situasjonen, trenger også vi en påminnelse om hva alt handler om. Gud ønsker at vi skal fortelle alle mennesker om hvem han er og at alle kan bli kjent med og frelst i troen på Jesus. Som kristne har vi Den hellige ånd i oss, og det gjør oss ikke motløse, men det gir oss kraft til å gå ut og dele det vi har funnet (2 Tim 1,7-8). Det fortjener alle mennesker å høre om.

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Prøv å sette ord på det du tror på: Hvordan er Ester et forbilde på Jesus?
 3. Hvilke av Esters egenskaper ser du opp til?
 4. Se Ester 4,14 igjen. Mordekais utsagn viser oss at Gud ikke var avhengig av Ester for å redde jødene, men hun fikk mulighet til å bli en del av Guds plan. Hva lærer det oss om vår rolle i Guds historie?
 5. For Ester var oppgaven livsfarlig. For forfulgte kristne, som allikevel vitner om Jesus, er oppgaven livsfarlig. Hva er det som gjør at vi, som er langt ifra livsfare, ofte lar være å dele det vi tror på med andre?

Les gjerne Ester 1-10.

Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover