Nåden gjør at vi ikke har Gud som arbeidsgiver, men som pappa

Nåden gjør at vi ikke har Gud som arbeidsgiver, men som pappa

Bud, regler eller dårlig samvittighet skal ikke styre hva vi gjør.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i Johannesevangeliet 1,16-17.

Av hans fylde har vi alle fått,
nåde over nåde.
For loven ble gitt ved Moses,
nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Du kan også lytte til andakten her:

Det kjente ordet nåde

Det er noen ord i Bibelen som jeg har hørt så mange ganger at jeg sjelden tenker over hva de betyr. Nåde er ett av disse. De fleste av oss tenker nok at nåde er noe positivt. En gave gitt av Gud.

Men jeg tror at dersom vi en gang klarer å forstå hva den dypest sett innebærer, vil det forandre livene våre for alltid.

Noe nytt

I begynnelsen av evangeliet Johannes skrev beskriver han Jesus som en som er full av kjærlighet, som snakker sant om livet og som kom med noe helt nytt til oss.

Menneskene hadde Loven fra før, den som var gitt ved Moses og som fortalte i detalj hva som krevdes for at menneskene skulle leve et rett liv etter Guds standard – en standard ingen klarte å møte selv.

Men så kom Gud ned til menneskene og viste «Nåde over nåde.»

Jesus viser nåde i praksis

Og vi ser eksempler på dette gjennom hele livet til Jesus. Da Han kom til jorden viste Han både i praksis og ord hva denne nåden over nåde betyr.

Han fortalte historien om den bortkomne sønn som ble tatt imot med åpne armer etter et liv der alt han gjorde ble galt (Luk 15,1-32).

Jesus gikk på besøk til Sakkeus som ingen andre ville ha noe med å gjøre (Luk 19,1-10), Han ga en ny sjanse til en kvinne de andre ville steine (Joh 8,3-11), og Han tok seg tid til å invitere en kriminell som hang ved siden av Ham på korset til Paradis (Luk 23,39-43).

Jesus tillot fiendene sine å henge Ham på et kors slik at menneskene for all evighet kunne ta imot nåden som tar oss fra død til evig liv.

Peter som hadde fått så mye fra Jesus fikk tilgivelse etter at han sviktet Ham når det gjaldt som mest (Joh 21,15-19), og Paulus fikk tillit til å ta med evangeliet til andre land etter at han hadde forfulgt og drept de kristne (Apg 9,1-6).

Og sist men ikke minst tillot Jesus fiendene sine å henge Ham på et kors slik at menneskene for all evighet kunne ta imot denne nåden som tar oss fra død til evig liv. I Romerne 5,8 skriver Paulus at «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.»

Ta imot først

Og i dag er det du og jeg som kan velge å ta imot nåden. Slik at vi kan få et evig liv. Og slik at livet her på jorda kan bli noe mye mer enn vi noen gang turte å håpe på.

For nåden gir oss ikke bare en evighet i himmelen, den handler også om at Gud kan ta det lille vi har og gjøre noe stort ut av det.

Når vi kommer til kort og føler vi har lite å tilby både Gud og mennesker kan vi strekke ut hendene og først ta imot slik at vi har noe å gi videre.

Nåden handler også om at Gud har gitt oss overflod. Livet trenger da ikke handle om at Loven, regler eller dårlig samvittighet styrer hva vi gjør, men i stedet nåden som gjør at vi ikke har Gud som arbeidsgiver, men som pappa.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen