Ta i bruk nådegavene

Ta i bruk nådegavene

Som nøkler som åpner ulike dører, kan de ulike nådegavene «låse opp» ulike situasjoner.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt på iTro. Denne andakten ble opprinnelig publisert i 2016.

I Første Korinterbrev kapittel 12-14 står det om noe som heter nådegaver. Dette er gaver som Den hellige ånd ønsker å gi til alle kristne. Det finnes flere ulike nådegaver, svært ulike gaver, men alle har som mål at mennesker skal se at Gud er Herre – både de som tror, og de som ikke tror.

«Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.» (1 Korinterbrev 12,4-11)

Som ulike nøkler

De ulike gavene kan sammenlignes med ulike nøkler. Når du (eller menigheten) står i en vanskelig situasjon, eller synes det er vanskelig å fortelle andre om Jesus, kan du (dere) be om at Gud må ta nådegavene i bruk. Og som nøkler som åpner ulike dører, kan de ulike nådegavene «låse opp» ulike situasjoner.

Det kan være kunnskap om en situasjon eller en person som du selv ikke kan vite. Eller det kan være visdom når det ser ut som alt står bom fast. Det kan også være kraft til å gjøre undergjerninger eller til å helbrede.

Ikke dine evner

Når man hører ord som «nådegaver» og «tjeneste» kan det være lett å tenke at Gud bare bruker de som har vært kristne lenge, eller de som har gjort mye godt kristent arbeid. At man må ha vært kristen lenge før Gud kan bruke deg til å vise for andre at han finnes, og at han har sendt Jesus.

Det er helt feil! Fra den dagen du tar imot Jesus som din Herre og frelser, kan du være med og gjøre en forskjell for andre.

For det er nemlig ikke dine evner det kommer an på. Gud ønsker å gi deg det du trenger for å være et lys og et vitne for han. Han har fra fødselen av utrustet deg med naturlige gaver og evner, men han kan også gi deg overnaturlige gaver og evner.

Bli kjent med nådegavene

Jeg vil derfor oppmuntre deg til å lese i Første Korinterbrev om de ulike nådegavene. Har du en bibelgruppe, kan du også diskutere temaet der.

Hvordan tror du Gud ønsker å bruke ditt liv til å vise andre hvem Jesus er? Hvilke nådegaver tror du han ønsker å bruke i den livssituasjonen du er i nå?

Dette er spennende spørsmål å spørre seg og be over. Jeg håper Gud kan vise hvordan han ønsker å bruke deg for at mennesker skal komme til tro på Jesus, Guds sønn.

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt på iTro. Denne andakten ble opprinnelig publisert i 2016.