THE CHOSEN | Sesong 2:6

THE CHOSEN | Sesong 2:6

Dette er det sjette samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 2.

The Chosen sesong 2

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

Samtaleopplegg for sesong 2:1

Samtaleopplegg for sesong 2:2

Samtaleopplegg for sesong 2:3

Samtaleopplegg for sesong 2:4

Samtaleopplegg for sesong 2:5

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå. 
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se. 
 3. Se episoden. 
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen. 

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:  

 • David, Israels 2. konge. 
 • Elam, som har en vissen hånd og får møte Jesus 

Bibeltekster til episode 6 

Episoden begynner med et tilbakeblikk til fortellingen om David og skuebrødene, som du finner i Det gamle testamentet, i 1. Samuelsbok kapittel 21.

Det er denne fortellingen Jesus snakker om i episoden, og i teksten nedenfor: 

På den tiden tok Jesus veien langs kornåkrene på sabbaten. Disiplene hans var sultne og ga seg til å plukke aks og spise. Fariseerne så det og sa til ham: «Se der! Disiplene dine gjør noe som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten!»
Men han svarte: «Har dere ikke lest hva David gjorde da både han og mennene hans ble sultne? Han gikk inn i Guds hus, og de spiste skuebrødene, som verken han eller mennene hans hadde lov til å spise, men bare prestene. Eller har dere ikke lest i loven at prestene hver sabbat bryter sabbaten i tempelet og likevel er uten skyld? Men jeg sier dere: Her er det som er større enn tempelet! Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld. For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»
Han dro derfra og gikk inn i synagogen deres. Der var det en mann med en hånd som var vissen. Og de spurte Jesus: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten?» For de ville finne noe å anklage ham for. Men han sa til dem: «Om en av dere har en eneste sau og den faller ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? Hvor mye mer verdt er ikke et menneske enn en sau! Altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.»
Så sa han til mannen: «Rekk fram hånden din!» Han gjorde det, og hånden ble frisk igjen som den andre. Men fariseerne gikk ut og la planer mot ham for å få tatt livet av ham. (Matteus 12,1–14)

«Nå spør jeg dere», sa Jesus, «hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ødelegge liv?» (Lukas 6,9)

Denne fortellingen finner du også i Markus 2,23–3,6 og i Lukas 6,1–11. Det kan være interessant å lese alle tre gjengivelsene. De er litt ulike, og tar med ulike detaljer. 

Se episode 6: 45 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 6: 

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. I begynnelsen av episoden snakker Maria, Jesu mor, og Rama sammen. Rama spør hvorfor Jesus ikke bare bringer Maria Magdalena tilbake. Maria, Jesu mor, svarer at det ikke fungerer sånn med Jesus, og at hun innimellom opplever Jesus som et mysterium. Synes du det er vanskelig å forstå hvorfor Gud ikke alltid svarer på bønn på den måten du skulle ønske? 
 3. Litt senere siterer Maria (Jesu mor) Salme 20,8, hvor det står om å stole på Gud. Synes du det er vanskelig å stole på Gud når du er bekymret for noe? Hva kan vi lære av tilliten Maria har til Jesus?
 4. Historien om Maria Magdalena som fortelles i denne episoden, finner vi ikke i Bibelen. Men måten hun fremstilles når Simon og Matteus finner henne, kan vi kjenne oss igjen i. Hun vil ikke komme tilbake til Jesus igjen, og sier: «Han har allerede gjort meg hel én gang … og jeg ble knust igjen. Jeg kan ikke møte Ham ansikt til ansikt.» Kjenner du deg igjen i tankene til Maria?
 5. Når Maria kommer tilbake til Jesus (omtrent 28:00) møter han henne med kjærlighet og tilgivelse, selv om hun erkjenner at hun ikke klarer å leve opp til det hun burde. Jesus svarer: «Jeg vil bare ha hjertet ditt. Faderen vil bare ha hjertet ditt. … Tenkte du virkelig at du aldri kom til å streve eller synde igjen?» Hva tenkte du på da du så den scenen? Hva sier det oss om hvordan Jesus møter oss når vi kommer til ham? 
 6. Jakob sier til Johannes at han ikke forstår mesteparten av det som foregår, men «jeg følger bare». Hva tenker du om det å følge Jesus selv om du ikke forstår alt?  

Bonus

I denne episoden ser vi at fariseerne er sinte på Jesus og anklager han for mye forskjellig, blant annet for at han helbreder på sabbaten, og for at disiplene hans plukket og spiste aks. Hva lærer Jesu svar på disse anklagene oss om Guds bud? (Tips: les Markus 2,27 og Matteus 12,7) 

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. (Mark 2,27) 

Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’ (Matt 12,7) 

The Chosen sesong 2

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

Samtaleopplegg for sesong 2:1

Samtaleopplegg for sesong 2:2

Samtaleopplegg for sesong 2:3

Samtaleopplegg for sesong 2:4

Samtaleopplegg for sesong 2:5