THE CHOSEN | Sesong 2:7

THE CHOSEN | Sesong 2:7

Dette er det syvende samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 2.

The Chosen sesong 2

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

Samtaleopplegg for sesong 2:1

Samtaleopplegg for sesong 2:2

Samtaleopplegg for sesong 2:3

Samtaleopplegg for sesong 2:4

Samtaleopplegg for sesong 2:5

Samtaleopplegg for sesong 2:6

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå. 
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se. 
 3. Se episoden. 
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen. 

Persongalleri

I denne episoden får vi et gjensyn med Tamar fra sesong 1, og med den lamme mannen Jesus helbredet. De forteller folk om hva de har opplevd.  

Vi møter også Yussif, en av fariseerne fra Kapernaum, som kommer for å advare Tamar.  

Bibeltekster til episode 7 

Den konkrete hendelsen som vises i filmen ser vi ikke omtalt i evangeliene. Men i episoden ser vi disiplene være engstelige og redde, selv om Jesus har sagt at de skal stole på ham. Det ser vi flere ganger i evangeliene.

Men på slutten av episoden ser vi at disiplene ber Jesus å lære dem å be slik Johannes lærte sine disipler. Den hendelsen finner vi i både Lukas 11,1-4 og Matteus 6,7-13. Her lærer Jesus disiplene sine Fader Vår.  

Se episode 7: 43 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 7: 

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver. 
 2. Vi ser Simon og Andreas krangler. I krangelen sier Andreas at dersom han blir fristet til å gamble igjen, så kommer han til å spørre Jesus om hjelp, istedenfor å stikke av fra Jesus. Synes du det er vanskelig å be Jesus om hjelp til å stå imot fristelser? Er det noen av dere som har opplevd at det er lettere å stå imot fristelser når en ber Jesus om hjelp til å stå imot? Gjerne fortell om det til resten av gruppen.  
 3. Snakk litt sammen i gruppa om hvordan dere opplever det å stole på Jesus og å leve slik han lærer oss å leve i Bibelen. I hvilke situasjoner er det vanskelig å stole på Jesus? I hvilke situasjoner er det lettere?  
 4. Til og med mennesker som ikke er disipler av Jesus, slik som Atticus, ser ut til å legge merke til de undrene Jesus gjør. Atticus ser at Jesus helbreder folk, men synes ikke at Jesus er truende eller skummel. Dette (at Jesus ikke virker truende og skummel) opplever Atticus skremmende. Hvorfor tror du noen mennesker føler seg truet av det Jesus gjør? 
 5. Hvorfor tror du fariseerne så gjerne ønsker å finne en grunn til å «ta» og utspørre Jesus? Er det bare fordi han helbredet på sabbaten? 
 6. I slutten spør disiplene Jesus om å lære dem å be. Jesus sier at disiplene, ved å spørre ham om dette, oppfører seg som ekte studenter. Hva tror du Jesus mente med dette?  
 7. (Ordet som er oversatt med «disippel» i Bibelen kan blant annet bety en som lærer av andres instruksjoner, altså en læregutt eller en elev (eller student, som Jesus sier i denne episoden). 

Bonus

I episoden diskuterer disiplene om Jesu ord skal tolkes bokstavelig eller ikke. De diskuterer for eksempel på hvilken måte de skal følge Jesu ord når han ber dem å fiske.

Snakk litt sammen i gruppa om hvordan dere forstår Jesu ord i Bibelen, og hvorfor dere forstår det slik dere gjør. Her er det helt greit å være uenige! 

Jesus sier: «De kommer på grunn av tegn og under». Vi finner flere steder i Bibelen at Jesus snakker om at for eksempel fariseerne først og fremst ser etter tegn (Matt 12,38-39; 16,4; Mark 8,12; Joh 4,48; Joh 6,22-35 (spesielt den siste) 

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. (Joh 16,22)

(Les gjerne helt fra Joh 16,16 til 16,24).  

The Chosen sesong 2

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

Samtaleopplegg for sesong 2:1

Samtaleopplegg for sesong 2:2

Samtaleopplegg for sesong 2:3

Samtaleopplegg for sesong 2:4

Samtaleopplegg for sesong 2:5

Samtaleopplegg for sesong 2:6