Er det greit å trimme mopeden «litt»?

Er det greit å trimme mopeden «litt»?

Vi gutter liker av og til å tøye strikken.

Guttesnakk

I «Guttesnakk» tar vi opp ting som kan være ekstra interessant for gutter.

Å kjøre i bare 45 kilometer i timen kan være kjedelig, og fristelsen til å bare fikle lite grann med mopeden for å kjøre litt fortere, kan være stor.

Regler er som regel til for en grunn.

Har det så mye å si, da? Ingen merker vel det, og det går jo ikke ut over noen?

Problemet: det er ulovlig.

Regler er som regel til for en grunn. I et samfunn trenger vi rett og slett noen rammer for at ting skal fungere. Noen ganger kan reglene virke både teite og urimelige, men antakeligvis er det en tanke bak dem.

Eksempler

Å trimme mopeden er en ting, men det finnes mange andre eksempler:

  • Det kan også være en stor fristelse å kjøre litt over fartsgrensa når man har dårlig tid.
  • Det kan være fristende å «låne» skoleoppgaven til kompisen.

Man skal jo utfordre systemet, skal man ikke?

Hva sier Bibelen?

Paulus skriver i brevet til romerne:

Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. (Romerne 13,1a)

En gang fariseerne forsøkte å sette Jesus på prøve, spurte de: «Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?»

Svaret Jesus ga, undret de seg over.

Da sa Jesus til dem: «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud!» (Markus 12,17)

I denne situasjonen handlet det om skatt – men jeg tror også vi kan se på tanken bak svaret, og tenke at dette også er gjeldende på generelt grunnlag: vi skal høre på de som bestemmer.

Ikke uansett

Det finnes en grense for hva kristne skal finne seg i og adlyde. Man skal ikke gjøre noe som er stikk i strid med din egen tro.

Daniels venner er eksempler på dette. De nektet å tilbe gullstatuen Kong Nebukadnesar hadde reist. De var trofaste mot Gud.

Om den Gud som vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist.» (Daniel 3,17-18)

Et mål

Vi bør ha som mål å være ærlige og gode borgere – og eksempler for andre.

Ikke tøy strikken for å være vanskelig – men om du mener noe er feil – utfordre regelen på en saklig og ordentlig måte.

Lightstock

Guttesnakk

I «Guttesnakk» tar vi opp ting som kan være ekstra interessant for gutter.