Misjon er livsstilen som Jesus inviterer til

Misjon er livsstilen som Jesus inviterer til

Hva vil det si å være menneskefisker, og hvordan er misjon knyttet til livet med Jesus i dag?

Tema

Temaet på iTro i juni er «Fisk».

Jeg var blitt lurt. Hele livet hadde jeg tenkt, hørt og forstått misjon som Jesus sin befaling om å reise rundt på hele jorda for å fortelle andre om han. Det var dette de som var kristne skulle holde på med til han kom tilbake igjen. Å, hvor feil det var mulig å ta…

I fjor tok jeg et av de beste og mest innflytelsesrike valgene i livet mitt så langt. Jeg fikk muligheten til å bruke et år på HLT Stvanger til å studere hva misjon handler om, og en ting ble jeg sikker på: det er ikke en befaling.

Nå sitter du forhåpentligvis sprekkferdig med følgende spørsmål: Hva er da egentlig misjon?

Et oppdrag

Et godt sted å starte er i ordets definisjon. Ordet misjon betyr ganske enkelt oppdrag, men kommer fra et latinsk ord som oversettes til å sende. Med andre ord er det et mål som skal oppnås og gis til en person eller gruppe som sendes ut.

Det er lett å forstå at Jesus gir oppdraget til sine disipler, og dermed også oss som vil følge ham, men hva er det egentlig som skal oppnås?

Flere misjonsbefalinger

La oss først zoome litt ut. Når vi tenker på misjon går tankene fort til Matteus 28:18-20 (den klassiske misjonsbefalingen), men visste du at det finnes en såkalt «misjonsbefaling» i alle evangeliene? Det er med andre ord flere måter å forstå oppdraget på.

Jeg har lyst til å sette søkelys på det som står i Johannes 20:21, for her finner vi akkurat dette ordet – sende. Jesus har akkurat stått opp fra de døde, han viser seg for første gang for disiplene og han hilser dem slik:

«Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»

Legg merke til to ting. Det første er at det som Jesus ønsker for disiplene er noe som han allerede har tatt del i. Det andre er at det er Far som er initiativtaker. Jesus kom til vår jord for å reparere det som var blitt ødelagt i Eden; å gjenopprette menneskets relasjon til Gud som forvaltere for skaperverket.

Jesu kall til etterfølgelse fører alltid til utsendelse i rett tid.

Disse to tankene sys sammen når Jesus puster på disiplene så de får ta imot Den Hellige Ånd. Dette peker tilbake på den gang Gud skapte Adam ved å puste sin livspust inn i han. Det gjør at vi kan se på denne hendelsen i et vakkert lys: Dette er fullbyrdelsen av det som har vært Guds mål – hans misjon – helt siden syndefallet. Endelig er mennesket kalt tilbake til sitt sanne jeg. Det får være sammen med Gud.

Fellesskap

Det at fellesskapet med Gud er essensielt for utsendelsen (eller misjonen) finner vi når Jesus kaller disiplene i Markus 1:17:

«Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»

Jesus inviterer disiplene til å være med han, for å bli som han og ta del i det han ønsker å gjøre. Ser du at et bilde begynner å tegne seg nå? Invitasjonen er uløselig knyttet til utsendelsen!

Han sender oss ikke bort, men ut sammen med sin Hellige Ånd.

Her er det faktumet som endret livet mitt i fjor: Det å leve med Jesus er å leve i misjon. Det er umulig å skille de to fra hverandre. Jesu kall til etterfølgelse fører alltid til utsendelse i rett tid.

Han sender oss ikke bort, men ut sammen med sin Hellige Ånd. Han er initiativtakeren til alt misjon innebærer. Det løfter byrdene fra skuldrene mine om å skulle klare å leve opp til et krav, en ordre, kommando – eller befaling, om du vil.

Misjon er livsstilen – livet – som Jesus inviterer til.

Trenger jeg å rope høyere? ALLE ER INVITERT, OG JESUS KVALIFISERER ALLE.

Tips

Her er tre tips for å respondere praktisk på invitasjonen:

  • Start hver dag med å spørre Jesus hvem og hva han ønsker å lege eller gjenopprette i dag.
  • Fordi Gud har skapt oss forskjellige, ser følgelig vårt misjonskall ulikt ut. Bli kjent med det Gud har gitt deg av personlighet, ferdigheter og andre ressurser, så du selv kan få øye på måter der du kan være med å gjøre mennesker og skaperverk helt igjen.
  • Kom på The Send i Telenor Arena 25. juni for å respondere sammen med tusenvis av andre ungdommer, for å få konkret hjelp og konkrete muligheter til å leve ut kallet i livet ditt.

Tema

Temaet på iTro i juni er «Fisk».