Lærer du deg disse 2 bibelversene vil du lære over 100 bibelvers på én gang!

Lærer du deg disse 2 bibelversene vil du lære over 100 bibelvers på én gang!

Er det ikke på tide at vi kristne klarer å memorere litt flere bibelvers enn "Jesus gråt"?

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Nå vet ikke jeg hva ditt forhold til å memorere bibelvers er, men det er trolig en stor sjanse for at du husker bibelens korteste vers utenat: Jesus gråt. Det gjelder også Den lille Bibel i Johannes 3,16.

Men problemet for flere av oss er at memoreringen ofte stopper der. Jeg er usikker på hvor godt vi hadde gjort det i bibel-memorerings-programmet Bible Bee (Sjekk ut for inspirasjon).

Ikke en kultur for å lære bibelvers utenat

Selv om mange av oss kjenner til flere vers, har vi nok ikke en sterk kultur for å memorere dem. Der er nok muslimene ganske mye flinkere til å lære Koranvers utenat på arabisk. Problemet deres igjen, er at om de ikke kan arabisk, så forstår de heller ikke betydningen til versene de lærer seg.

Jeg tror ikke det viktigste er å kunne bibelvers helt ordrett utenat. Det er mye viktigere å forstå betydningen og ha Guds ord plantet i hjertet.

Samtidig tror jeg det er en skjult skatt i det å lære seg flere vers utenat. Jeg tror det vil hjelpe oss i det at Guds ord får vokse i hjertene våre, og at man kan trekke fram aktuelle bibelvers i aktuelle situasjoner, både for egen og andres del.

Men kanskje du nå tenker; Hvordan i alle dager skal jeg lære versene utenat? Det er jo hele 31 102 vers i Bibelen? Hvor starter jeg?

Ikke fortvil! Jeg skal hjelpe deg. For hvis du lærer deg disse to versene, så har du plutselig lært deg over 100 vers, på én og samme tid.

«Herrens ord kom til meg»

For en stund tilbake leste jeg i en av mine favorittbøker i Bibelen; nemlig Esekiels bok. En bok som kanskje er litt ukjent for mange, men som inneholder utrolig mye merkelig og dramatisk, men også oppmuntrende.

Men denne gangen var det noe nytt som slo meg: Gud taler utrolig mye til Esekiel! Og hvis Gud talte så mye til han, så er det kanskje en bok verdt din oppmerksomhet?

Veldig mange avsnitt i boken starter med verset: «Herrens ord kom til meg». Det samme bibelverset finner vi hele 40 ganger i Bibelen! 35 ganger i Esekiel, 2 ganger hos Sakarja og 3 ganger hos Jeremia. (Nå skal det sies at Gud talte til veldig mange andre av profetene også, men det er formulert litt annerledes i teksten.)

Med andre ord, lærer du deg det verset utenat, kan du plutselig 40 bibelvers!

«Herrens sa til Moses»

Det andre bibelverset du skal lære i dag er «Herren sa til Moses». Et kort søk på bibel.no gir hele 308 treff på det verset, mens det er litt i overkant av 60 vers som stopper etter «Herren sa til Moses».

Det er dermed ganske tydelig at Gud snakket mye til Moses. Og hvis Gud sa så mye til Moses, så er kanskje Mosebøkene verdt din oppmerksomhet også?

Med andre ord, lærer du deg det verset også utenat, kan du plutselig 100 bibelvers! Gratulerer!

Gud taler til oss fremdeles

Men kanskje du nå tenker; Gud snakket til profeter i det gamle testamentet, men han snakker ikke til oss i dag!

Til det vil jeg si at han absolutt taler til oss fremdeles.

For det første taler han til oss gjennom Bibelen. Der taler Han ganske klart. Det som står der kan vi være sikre på er fra Gud. Guds ord er levende og virkekraftig, og taler fremdeles til mennesker i 2024.

For det andre kan Gud snakke til oss gjennom bønn, og vi kan snakke med ham. Vi forventer ofte bønnesvar, men lytter vi egentlig når Gud svarer?

For det tredje kan den Den hellige ånd tale til oss på ulike måter. Når vi har tatt imot Jesus, har Den hellige ånd flyttet inn i hjertet vårt. Han overbeviser om synd, veileder oss til sannhet, viser oss hvem Jesus er og kan lede oss i konkrete situasjoner vi står i og gjennom nådegaver.

For det fjerde kan Gud tale til oss gjennom andre kristne. Gud må ikke alltid tale til oss på en overnaturlig måte. Gud kan sende kristne mennesker i vår vei som taler Guds sannhet inn i våre liv.

Gud taler, men vis ydmykhet

En kort påminnelse til slutt. Selv om Gud taler i dag, er det likevel ikke dumt å vise litt ydmykhet hvis vi opplever å få et budskap som gjelder andre.

Som kristne skal vi være frimodige på at Gud taler, men det er nok ikke alltid så gunstig å ordlegge seg slik som Guds profet Esekiel: Herrens ord kom til meg, hvis du opplever å få et budskap som vi ikke kan lese i Bibelen. 

Bibelen snakker faktisk ganske alvorlig om falske profeter som sier de har et budskap som er fra Gud, men som egentlig misbruker Guds navn til å dele syn fra eget hjerte. For eksempel i Jeremia 23,16-32. Men mer om det får bli senere.

Og husk at selv om du nå har lært deg 100 bibelvers utenat – ikke stopp der! Det er mange flere vers som er enda viktigere å lære seg, om enn ikke utenat, så la Guds ord bli plantet, spire og vokse i ditt hjerte. 

YouVersion / Håkon Rydland

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.