Det er viktig å gi og ta imot tilbakemeldinger

Det er viktig å gi og ta imot tilbakemeldinger

Alle burde ha en mentor eller medvandrer.

Guttesnakk

I «Guttesnakk» tar vi opp ting som kan være ekstra interessant for gutter.

Når jeg driver med noe er jeg ofte i min egen boble – om jeg baker, lager noe, skriver eller vasker. Da tåler jeg kritikk dårlig. Hvis noen påpeker at jeg kunne gjort noe annerledes, sier jeg at de likeså godt kan gjøre jobben selv eller at jeg skal flytte meg så de slipper å se på.

Med årene har jeg lært å holde utbruddene inni meg, men må kanskje bli enda bedre på å omfavne tilbakemeldingen. Ja, til og med hvis det skulle kommet fra svigerfar.

Tilbakemeldinger: viktig og vanskelig

Tilbakemeldinger er veldig viktig. De kan hjelpe mennesker til å bli bedre og gjøre jobben sin bedre, men de kan også bryte mennesker ned.

I samtale med en leirleder lærte jeg to ting om tilbakemelding:

  1. Konstruktiv kritikk finnes ikke. Kritikk er aldri konstruktivt.
    Det har hjulpet meg å forstå at hvis jeg blir kritisert er det kritikeren som er dårlig på å gi tilbakemelding. Og om jeg ikke kan gi en tilbakemelding uten at det blir kritikk, må jeg tenke meg om.
  2. «Gode tilbakemeldinger inneholder ikke et men.»
    Når vi lager setninger og formuleringer, lager vi byggverk. Ordet «men» river ned hele bygningen, enten den ene eller andre veien. «Du var kjempeflink, men du burde …» eller «Du skulle gjort det litt grundigere, men du var god altså.» Det som blir sagt før et men, mister betydningen.

Stol på svigerfar

I 2. Mosebok kapittel 18, vers 13-26 møter vi Israelsfolket på sin vandring i Egypt og Moses som var dommer. En dag kommer Moses’ svigerfar, Jetro, til ham fordi han ser at Moses er i ferd med å brenne seg ut.

14 Da svigerfaren så alt det han hadde å gjøre for dem, sa han: […] 17 «Det er ikke bra, det du gjør. 18 Både du og folket som er hos deg, vil bli helt utslitt. Dette er altfor tungt for deg. Du kan ikke gjøre det alene. 19 Hør nå på meg! Jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg.

Jetros råd var at han skulle finne noen ledere under seg og noen under dem igjen. De skulle dømme de små sakene slik at Moses ikke ble så travel. Slik fikk Moses bedre tid til viktige saker og han lærte seg å gi ansvar videre.

Alle burde ha en Jetro – en mentor eller medvandrer. Det er vanlig i mange menigheter.

Selv har jeg hatt forskjellige mentorer til forskjellige tider.

Det er noen gjerne litt eldre, som du kan snakke med jevnlig om livet ditt og hvordan det går. Medvandreren kan dele sitt liv, gi råd og være et lyttende øre. Det kan være en bekjent, pastor, ungdomsleder eller kanskje svigerfar. Selv har jeg hatt forskjellige mentorer til forskjellige tider. Det er fint å få oppfølging på mål man setter seg og veiledning når man står ovenfor valg.

Ta imot gode råd

Og så må vi øve oss både på å ta imot og på å gi tilbakemeldinger. Det er ofte vanskeligere å gi en tilbakemelding enn å få.

Fordi vi ikke vet hvor langt inne det sitter for den som gir tilbakemelding burde vi vise at vi er takknemlige for at de tør å si ifra.

Moses hørte på svigerfaren og gjorde alt det han sa. (2 Mos 18,24)

«Det er ikke bra det du gjør.» sa Jetro til Moses.

Hadde noen sagt det til meg, hadde jeg gitt ham dommersetet (vaskekosten, tastaturet, ledervervet) og bedt ham gjøre jobben selv.

Moses derimot var lydig og tok til seg tilbakemeldingen. Det burde du og jeg også gjøre.

Lightstock

Guttesnakk

I «Guttesnakk» tar vi opp ting som kan være ekstra interessant for gutter.