En dag uten søppel

En dag uten søppel

Indonesia: Barna fra området rundt søppelplassen hadde nylig en helt spesiell dag. De sprang i grønt gress og plasket i fiskedammen. Ikke så mye som et dropspapir lå og fløt.

LOS hadde leid to minibusser og bestilt plass i en grønn opplevelsespark rett utenfor byen. Parken kan sammenlignes med en leirskole, men tilbyr bare dagsprogram. Skoleferien har begynt for de indonesiske skolene, og for barna fra søppelplassen ble dette en feriedag helt utenom det vanlige.

Enda mer sjeldent er det for barna å ikke kunne se antydning til søppel samme hvilken vei de snur seg

Programmet bestod av organiserte leker og konkurranser, fanging av fisk i en liten fiskedam og en sveve-tur høyt over bakken i en såkalt Flying Fox. Inni mellom var det god tid til å løpe fritt i den grønne parken eller bare slappe av på mattene i skyggen. Grønne parker helt uten søppel er en stor sjeldenhet i Medan. Enda mer sjeldent er det for barna fra prosjekt-området å ikke kunne se antydning til søppel eller skrot samme hvilken vei de snur seg.

De voksne gjorde sine rutinemessige søk gjennom alt det som resten av byen ikke vil ha lenger

For foreldrene var det imidlertid arbeid som vanlig. Mødrene som er med i kvinnegruppa hadde undervisning om dengue-feber sammen med Silje Stavland fra LOS. De andre voksne gjorde sine rutinemessige søk gjennom alt det som resten av byen ikke vil ha lenger. Det øverste laget av søppel-fjellet, fjellet som aldri forvitrer men tvert i mot ser ut til å vokse fra år til år, ble enda en gang saumfart for salgbar plast, metall eller papp. Råtne matrester ble skrapt sammen og kokt til dyrefor. Fluene surret og marken kravlet. Men rundt førti barn var ikke der. De vandret i grønne enger akkurat da.

Foto: Per Birkeli

Siembra

Siembra er navnet på NLM Ungs misjonsprosjekt for ungdom.
Hvert skoleår lanseres nytt prosjekt.

Siembrasidene vil du jevnlig finne oppdatert informasjon om årets prosjekt.

Skoleåret 2010 /2011 skal vi samle inn penger til Norsk Luthersk Misjonssambands (NLMs) arbeid i Indonesia.