Jesu oppstandelse er grunnlaget for hvorfor vi feirer 1. påskedag

Jesu oppstandelse er grunnlaget for hvorfor vi feirer 1. påskedag

Dagens skribent, Johannes trekker frem syv grunner til hvorfor Jesu oppstandelse er viktig.

Påske

I påsken går vi gjennom de ulike dagene i høytiden, for å se hva som skjedde og hva det betyr for oss i dag.

Påskedag er dagen Jesus stod opp fra de døde etter å ha vært i graven siden langfredag,

I påsken går det kanskje mye tid med familie, venner, grilling, mat, snop og ski. Dagen er full av kyllinger, fargen gul, påskehare og egg.

Men har du noen gang tenkt på hva som er grunnen til at første påskedag er merket på kalenderen? 

Historien om Jesus

Da Jesus fra Nasaret ble korsfestet, opplevde hans nærmeste dyp fortvilelse. Deres mester, kjent for sine mirakler og sin rettferdighet, lå død.

Men deres sorg ble snudd til glede da Jesus viste seg levende, tre dager etter sin død, først for Maria Magdalena og deretter for sine disipler.

Denne oppstandelsen er grunnlaget for hvorfor vi feirer første påskedag.

Her kommer syv grunner til hvorfor første påskedag er merket av på kalenderen. 

Les også:

1. Seier over Døden

Jesu oppstandelse demonstrerer hans seier over døden og det onde. Denne triumfen vitner om en fremtid hvor ondskapen er borte, der Guds nåde hersker. Han har lenket fast Ondskapen, og snart skal den kastes i ilden.

Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. (Kol 2,15)

2. Deltagelse i Oppstandelsen

På grunn av det onde vi ha gjort, bytter vi plass med Jesus slik at vi får del i hans oppstandelse. Vi skal leve nye liv, der vi er tilgitt for våre feil overfor Gud. Hele hans liv blir tilskrevet oss.

Aktuell bibeltekst: Rom 6,5-11

3. Frihet fra den onde

Siden vi har byttet plass med Jesus, har han båret våre feil ned i graven, der våre synder døde med han, slik at vi kan være frie for skyld og skam. Når synd fører til død, viser Jesus at synden er borte når han er oppstått, og ikke død. Ikke et eneste menneske er en for stor synder for Jesus.

Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. (Kol 2,14)

4. Bekreftelse av Sannhet

Jesu oppstandelse er det ultimate beviset på hans guddommelighet og bekrefter at Jesus er Sannheten med stor «S».

Aktuell bibeltekst: 1 Kor 15,12-23

5. Nærvær i Livet 

Selv etter sin himmelfart, er Jesus nær oss, også som menneske. Han trøster oss i sorg og deler vår glede. Hans liv og intime nærvær hos oss er et levende bevis på hans uendelige og grensesprengende kjærlighet.

Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. (Joh 14,18-19)

6. Håp om Evig Liv

Jesu oppstandelse gir oss det sikre håpet om evig liv med ham. Døden er ikke enden, for vi skal også stå opp fra graven, til et evig liv der vi får se våre kjære igjen.

«Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» (Joh 11,25-26)

7. Evig gyldighet

Siden Gud selv gikk i graven og har stått opp, og Gud er evig, så strekker oppstandelsen seg ut av tiden, og til fortid og nåtid, slik at du og jeg får ta del i Jesu oppståtte liv i dag. Det gjelder også meg.

Aktuell bibeltekst: Hebr 7,23-28

Den evige vår

Hvis dette ikke er verdt å feire, så vet jeg ikke hva som er verdt å feire. Med disse sannhetene kan vi med største glede nyte vårens inntog. Husk på dette første påskedag.

For den evige vår kommer, da de døde planter skal gro opp av jorden, og blomstre. Når vi selv ligger for døden skal vi en dag stå opp (blomstre) og leve evig med han som elsker oss, nemlig Gud. Da kommer den varme sommeren frem.

Aktuell sang:

 

Pearl / lightstock

Påske

I påsken går vi gjennom de ulike dagene i høytiden, for å se hva som skjedde og hva det betyr for oss i dag.

Påskedag er dagen Jesus stod opp fra de døde etter å ha vært i graven siden langfredag,