La bønnen blir mer enn bare ord

La bønnen blir mer enn bare ord

Gud sendte Frelseren til jorden, og frelsen fikk en helt konkret handling. Dette er siste sak i en miniserie av "Vår Far".

Miniserie "Vår Far"

Dette er den første av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i Herrens bønn «Vår Far», som Jesus lærte oss å be.

I den siste delen av Herrens bønn ser vi på den enorme frelsen Gud har gitt oss da han sendte Jesus, Frelseren til jorden.

Og la oss ikke komme i fristelse

Det står skrevet flere steder i Bibelen om fristelse. Fristelse betegnes som synd, da det ofte forsøker å lede oss til syndige gjerninger. Den første fristelsen vi finner i Bibelen, er allerede i kapittel 3 i første mosebok, da Adam og Eva fristes av slangen.

Gud er tydelig på at fristelse ikke er noe som kommer fra Han. Det er Djevelens påfunn i et forsøk på å få oss til å miste retning og fokus. Adam og Eva klarte ikke å motstå fristelsen fra Djevelen i Edens hage, men her legger vi fram en bønn om at Gud må hjelpe oss til å holde oss unna fristelsen. Hjelpe oss til å skille på hva som er fra Gud og hva som er fra Djevelen. Hva som er til det beste for oss.

Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak. (Mark 14,38)

Men frels oss fra det onde

Ordet frelse kommer opprinnelig fra norrønt og betyr å bli gjort fri. Frelse handler om forsoning og frigjøring fra synd og ondskap. Da Jesus døde på korset i vårt sted, fikk frelsen en helt konkret handling. Gud frigjorde alt det onde vi gjør i Jesus sitt blod på korset.

Gud tåler ikke ondskap, men på grunn av frelsen får vi ha en relasjon med Han til tross for det gale vi gjør. Vi legger her fram for Gud at vi i kraft av oss selv ikke kan legge synden helt vekk, men at Han må fri oss fra det onde. La det onde ta mindre plass og gi rom for det gode.

Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. (2.Tess 3,3)

For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.

Denne delen av bønnen eksisterer faktisk ikke i de eldste håndskriftene. Den har mest sannsynlig blitt tilført i senere tid da bønnen ble tatt i bruk i gudstjeneste.

Allikevel oppsummerer linjen Gud sin storhet og hvordan vi ønsker å legge alt i Guds hender og kontroll. Riket (verden og oss som bor i den), makten og æren, alt tilhører Gud og er av Gud.

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. (Rom 5,8)

Vår Far

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Canva

Miniserie "Vår Far"

Dette er den første av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i Herrens bønn «Vår Far», som Jesus lærte oss å be.