Tagget med: trosforsvar

Motsetninger mellom evangeliene?

Når man leser evangeliene kan det virke ut som det finnes mange motsetninger i beretninger, sitater og detaljer. Hva har det å si for evangelienes troverdighet?
av Aase Victoria Wangen

Er evangeliene vandrehistorier?

Evangeliene ble skrevet ned flere tiår etter at Jesus var død. Det gikk lang tid fra hendelsene fant sted til de ble skrevet ned. Kan vi da stole på evangeliene?
av Martin Jakobsen

Troende i trøbbel

Morten Marius, Jon og Leif Egil oppsøker trøbbel når de tar opp vanskelige spørsmål om kristen tro i podcasten sin.
av