– Bibelen gir oss en bedre nøkkel til å forstå verdien av sex og hvordan vi kan forvalte seksualiteten vår på en god måte

– Bibelen gir oss en bedre nøkkel til å forstå verdien av sex og hvordan vi kan forvalte seksualiteten vår på en god måte

Vi tar sexpraten på iTro.

Tema

Tema på iTro i februar er «Sex».

Det er ett tema som er så viktig og populært å snakke om, men også krevende å ta opp i kristne sammenhenger, og det er sex.

Denne måneden vier iTro alle temasaker til å handle om sex og seksualitet innenfor en bibelsk forståelsesramme.

Vi tror dette er et viktig tema å snakke om fordi det angår absolutt alle og det innebærer utfordringer de fleste av oss står i.  I tillegg er det et massivt press fra samfunnet om at det finnes én måte å tenke om sex på og det er den eneste riktige.

Vi mener derimot at Bibelen gir oss en bedre nøkkel til å forstå verdien av sex og hvordan vi kan forvalte seksualiteten vår på en god måte.

Delte meninger

Det er ikke enkelt å snakke om dette. En del kristne ledere kvier seg for å tale tydelig om kristen seksualetikk fordi det er delte meninger om det i norske menigheter.

Mange kristne har nok erfart at seksualiteten er et område der det bibelske idealet og levd liv ikke stemmer overens.

Da kan det oppleves som enklere å endre på idealet enn å måtte endre på livet man lever.

Men hvis idealet kommer fra Gud, hvilken rett har vi mennesker til å endre på det?

Spenning mellom idealet og nåden

Samtidig er kanskje seksualiteten det området av livet som tydeligst viser oss at vi lever i spenningen mellom Loven (idealet) og nåden.

Det er en menneskelig impuls å ville klare seg selv, rettferdiggjøre seg selv, og ikke være avhengig av andre. Men Bibelen forteller oss at vi er avhengig av Guds nåde.

Når vi opplever det krevende å leve etter det bibelske idealet for sex, som er innenfor rammen av trofast kjærlighet i ekteskapet mellom én mann og én kvinne, så har vi en åpen invitasjon til å vende oss til Gud og be om tilgivelse og hjelp til å gå på hans vei videre.

Forstå verdien av sex

For å klare å stå i dette spennet trenger vi å forstå den fulle verdien av sex slik Gud har skapt det og vite hvorfor Gud satte rammen av ekteskapet rundt det.

Vi trenger å forstå hvordan seksualiseringen i samfunnet og media påvirker tankemønsteret vårt, og hvordan dette er formet av en seksuell revolusjon som over tid har hatt alvorlige konsekvenser som det ikke snakkes mye om.

Seksualitet uten sex

Vi må være klar over hvor utbredt pornobruk har blitt, også blant kristne, og tørre å snakke om hvor avhengighetsskapende det er og at det skaper feil forventninger til sex.

Det handler om å bli trygg på hvem man selv er som mann eller kvinne.

Ikke minst må vi også snakke om hvordan det går an å forstå sin egen seksuelle identitet når man ikke har sex.

Det handler om å bli trygg på hvem man selv er som mann eller kvinne.

Gud elsker oss uansett

Og når vi først tar sexpraten på iTro så er det én ting vi ikke kan understreke nok:

Det er at vi alle er elsket av Gud og at Gud ikke rangerer sine barn på en skala ut ifra hvilke erfaringer og tanker vi har eller ikke har om sex.

Vi trenger alle å forstå av hele vårt hjerte hvor dypt elsket vi er av Gud, midt i vår ufullkommenhet og uavhengig av vår seksuelle historikk.

Poenget er at vi tror på en kjærlig Far som ønsker det beste for oss og som gir oss ny nåde hver dag til å fortsette på den veien han har for hver enkelt av oss – også når det gjelder seksualiteten vår.

 

Du kan  lese mer om temaet «Sex» på iTro i februar.

Unsplash

Tema

Tema på iTro i februar er «Sex».