Frihetens paradoks

Frihetens paradoks

Korset er for mange et symbol på kristendom. Men er det ikke egentlig litt rart at vi går rundt med noe folk henrettes ved rundt halsen?

Tema

Denne saken ble opprinnelig publisert på iTro i 2015, og har blitt gjengitt med forfatterens tillatelse.

 

 

Si en ting du forbinder med kristendom!? spør jeg.

-Korset! sier du kanskje.

Enig. sier jeg da.

Og så tenker vi kanskje på smykket i et halskjede eller korset som henger på veggen i kirken.

Men så er det litt rart også, egentlig. For hva er korset egentlig? Og hvorfor akkurat det? For å finne ut av det må vi tilbake til det antikke Romerike. Her ble dødsstraff praktisert, og ofte så brutalt som mulig. Den mest brutale henrettelsesmetoden var korsfestelse, og det er kanskje fortsatt det.

Korsfestelse

En person som var dømt til korsfestelse ble først torturert til blods. Deretter satte man store spiker i hender og føtter, og naglet vedkommende til et kors. Den korsfestede ble så hengende der til den døde. Det kunne ta flere dager. Dødsårsaken ved korsfestelse kunne være blodtap eller utmattelse. Eller kvelning. Når den korsfestede ikke lenger klarte å holde seg selv oppe, ble vedkommende kvalt av sin egen tyngde. Så det er ikke så vanskelig å skjønne at det er en grusom måte å dø på.

Paradokset

Du lurer kanskje på hvorfor jeg forteller om dette. Det er for å sette ting i perspektiv. Når kristne bruker korset som symbol på troen, så er det faktisk denne grusomme henrettelsesmetoden det handler om. Men hva så, betyr dette at vi burde bytte ut korset og heller bruke noe mindre voldelig, som en krybbe eller en stjerne? Nei, for det er nettopp dette paradokset som er det sentrale ved den kristne tro.

Det er på mange måter en motsetning her, men ikke på den måten at kristen tro motsier seg selv. Den kristne læren om frelse innebærer å gjennomføre noe som i våre øyne virker ekstremt ondt, for at noe ekstremt godt skal komme ut av det.

For her kan vi se hvordan det som i grunn er det verste som noen gang har skjedd i historien, samtidig også er det beste.

Det beste

Guds Sønn, Jesus Kristus, ble henrettet på den mest grusomme og ydmykende måten. Men Jesus døde på korset for å ta straffen vår. Fordi Jesus døde og sto opp, så kan vi ved tro på ham komme til Gud.

Så samtidig som korsfestelse er grusomt, er korset også det beste med kristen tro. Jesus døde for at vi skal få leve. Og når vi kjenner bakgrunnen til korset, så gir det oss god grunn til å bruke det som symbol. Vår frihet kostet Jesu død, så la oss takke ham.

”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.” (Jes 53:5)

Tema

Denne saken ble opprinnelig publisert på iTro i 2015, og har blitt gjengitt med forfatterens tillatelse.