Frivillig i frivillighetens år

Frivillig i frivillighetens år

2022 kalles "frivillighetens år", men å være frivillig opplever mange som utfordrende.

Tema

Temaet på iTro i november er «Mammon».

Frivillighetens år. De frivillige. De som ønsker å engasjere seg, som brenner for arbeidet som gjøres og som sammen ønsker å jobbe mot et felles mål – uten å kreve noe tilbake.

Frivilligheten forsvinner om ingen er frivillige

Da jeg ble stor nok til det, var høydepunktet definitivt å få være leder på leir. Endelig kunne jeg få vite hele programmet på forhånd, alle overraskelser som skulle skje i løpet av leiren og gleden av å få gi leir videre til nye deltakere.

Å få leir gratis mot å utføre en jobb som leder var jo bare vinn-vinn, og jeg elsket det!

Frivilligheten er der overalt. Mennesker som har glede av å gjøre en tjeneste for noen uten et krav om noe tilbake.

De senere årene har jeg opplevd at denne form for frivillighet har blitt vanskeligere å være en del av.

Frivillighet > penger

Hvor mange har ikke en mamma som alltid baker til fotballtreningene? Eller en bestemor som strikker utallige sokkepar til julemessa i menigheten? Eller en bror som alltid styrer lyd eller spiller i bandet på ungdomsmøtene?

Frivilligheten er der overalt. Mennesker som har glede av å gjøre en tjeneste for noen uten et krav om noe tilbake.

Men i dagens samfunn er dette stadig vekk en mentalitet som blir mer krevende og som lett møter motstand. Penger er viktig for oss og påvirker oss, enten vi vil innrømme det eller ikke.

Og når tilbudet om frivillighet på en festival eller sommerjobb den ene uka står der, hender det fort at vi går for sommerjobben. Kun fordi denne gir oss lønn i form av penger.

Jesus krevde ikke betaling

Tenk om Jesus skulle ha krevd penger for alle undrene han gjorde da han gikk på jorda? Da hadde Bibelen sett totalt annerledes ut.

I stedet for å hjelpe de fattige og undertrykte, hadde Han kun møtt de rike og velstående – de som hadde hatt råd til å betale Han.

I Bibelen kan vi lese om gutten med de to fiskene og fem brødene. Uoppfordret gir han dem til Jesus uten å kreve noe som helst tilbake, og hva skjer? Jo, fem tusen mann i tillegg til kvinner og barn får mat, og som om ikke det var godt nok, så blir det hele tolv kurver til overs med mat.

Gutten ga det han kunne bidra med og resultatet ble enormt. Tidenes forbilde i frivillighet! 

La oss heie på frivilligheten!

Når vi bruker våre egenskaper, nådegaver og utrustning i møte med andre, er det med å bære frukt. Vi får ta del i et fellesskap, et felles prosjekt og ønske om å vise mer av himmelen her på jorda. Det er så rått!

Tjenesten du yter gir ikke bare noe til noen, men man vil selv også kunne oppleve mestring og en følelse av å ha gjort noe godt.

Ved å fokusere på frukten en tjeneste kan gi, vil frivilligheten kunne blomstre i menigheter, klubber og organisasjoner.

La oss heie på frivilligheten!

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i november er «Mammon».