Kan vi sette vårt håp til Herren når vi ikke alltid får bønnesvar?

Kan vi sette vårt håp til Herren når vi ikke alltid får bønnesvar?

Vi setter vårt håp til Gud som person, ikke for alt han kan gi oss av goder.

Tema

Tema på iTro i desember er Håp.

Sett ditt håp til Herren! Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til Herren!
(Salme 27,14)

Vi har alle noe vi setter vårt håp til. Noe vi tenker vil gjøre livet bedre og gi livet mening. Det kan for eksempel være en god familie, en god utdannelse, en trygg jobb, et fint sted å bo.

Og så leser vi i Bibelen at vi skal sette vårt håp til Gud. Og da begynner vi kanskje å be til Gud om at han skal fikse alle disse tingene vi trenger hjelp med, for vi hører at Gud bryr seg om oss, og vil hjelpe oss.

Skuffet på Gud

Men så skjer det plutselig at vi ikke får bønnesvar.

Hva da? Kunne vi ikke stole på Gud? Var det ikke verdt å sette vårt håp til ham?

Grunnen til at vi blir skuffet når vi ikke får bønnesvar tror jeg ofte er fordi vi har satt vårt håp til feil ting. Gud kan (og vil!) hjelpe oss med ulike ting vi strever med, men det å sette sitt håp til Gud handler ikke om å bruke Gud som en ånd i en lampe for å få oppfylt alle ønskene våre.

Gammel gudetro

I ulike religioner og former for folketro har mennesker til alle tider satt sin lit til guder som skulle ha ansvar for ulik ting. Man ofret for eksempel til en jordbruksgud for å få gode avlinger, til en fruktbarhetsgud for å få barn og til en krigsgud for å ha lykken med seg i krig.

Hvis de ulike gudene ikke ga «valuta for pengene», altså at ofringene ikke førte til lykke og suksess på de områdene man trengte det, kunne man like så godt bytte dem ut med andre guder, for da var jo poenget med dem borte.

Guds-tro er noe annet enn gudetro

Men vår tro på Gud fungerer ikke på den måten. Det kristne livet skiller seg ut fra mange andre former for gudetro ved blant annet at vi ikke tror på Gud først og fremst for å få noe annet; typ velstand, utfrielse fra alt ondt eller til og med evig liv (selv om det virker som en del kristne forholder seg til Gud på den måten).

Vi kan sette vårt håp til at vi en dag skal få nyte Guds skjønnhet.

Vi setter vårt håp til Gud som person, ikke for alt han kan gi oss av goder.

Derfor kan vi med trygghet stole på og sette vårt håp i Gud uansett om vi lever et forholdsvis godt eller et vondt liv her på jorda. Vi kan få glede oss over og sette vårt håp til at vi en dag skal få nyte Guds skjønnhet.

Én ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg: å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel.
(Salme 27,4)

Lightstock / Alyssa Marie

Tema

Tema på iTro i desember er Håp.