Kjærlighet i Bibelen handler om langt mer enn sex

Kjærlighet i Bibelen handler om langt mer enn sex

Kjærligheten som samfunnet formidler er ikke alltid den samme kjærligheten som Bibelen lærer oss.

Tema

Tema på iTro i august er Nestekjærlig.

I Jarlsberg-reklamen lærer vi at ost ikke er ost, og at mann ikke er mann. Det samme gjelder for ordet kjærlighet. 

Kjærlighet finnes i flere varianter og vi har nødvendigvis ikke de samme assosiasjonene til ordet, og kan tenke ulikt om det. Store deler av samfunnet snakker om en kjærlighet, men Bibelen snakker ofte om en annen form for kjærlighet.

Det er viktig å holde tunga beint i munnen når man snakker om dette temaet, hvis ikke kan det skape misforståelser. For hva lærer egentlig Bibelen oss om kjærlighet?

De fire kjærlighetene

På samme måte som vi på norsk har mange forskjellige ord for frukt – som eple, pære og appelsin, er det med kjærlighet på gresk, som er grunnspråket til Det nye testamentet.

Gresk har fire forskjellige ord for det som blir oversatt til ordet kjærlighet. Her er dem kort og generelt forklart:

  • Storge: Familiekjærlighet. Kjærligheten du har gjennom trygghet og glede til for eksempel dine søsken og foreldre.
  • Eros: Romatisk og følelsesbasert kjærlighet til andre personer. Intim form for kjærlighet som ofte er seksuell.
  • Filia: Kjærlighet til venner og likesinnede mennesker. For eksempel en bestevenn du liker å være sammen med.
  • Agape: Den aller dypeste kjærligheten. Gud sin kjærlighet til oss uansett hva og hvem vi er. Betingelsesløs kjærlighet som ikke forventer noe tilbake.

Erosfremmende samfunn?

I dagens samfunn kan det av og til virke som at eros er fasiten på hva kjærlighet er. Det er denne formen for kjærligheten som ofte blir snakket om som det viktigste og mest positive. Å ha sex med hvem du vil, hvor du vil uten noen som helst form for forpliktelse, er ikke en uvanlig tankegang som har vokst seg større og større i dagens samfunn de siste årene.

At null regler rundt seksualitet og kjærlighet er lik full frihet, er en fremstilling som ofte heies fram. En slik frihet harmonerer ikke med Bibelen. Eros er bra og gudegitt, men det må skje i ekteskapelig forpliktelse og under trygge rammer.

Seksualitet med rammer

Seksualiteten vår er så verdifull at Gud vil beskytte oss med gode rammer. Regler kan oppleves som kjipt, men er til for beskyttelse, ikke for å innskrenke frihet. Som kristne tror vi at Gud vet best og ønsker det beste for oss.

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. (1 Kor 13,13)

Bibelverset overfor har til tider blitt sitert ut av kontekst og til og med feil. «Størst av alt er kjærligheten» har folk sagt, mens det i bibelverset står «størst blant dem er kjærligheten».

Å bruke dette verset for å fremme et liberalt syn på sex og kjærlighet, er i beste fall en stor misforståelse. Det greske ordet som brukt i verset er agape. Vi kan dermed lese verset slik: «(..) størst blant dem er agape.».

Det står ikke «(..) størst blant dem er eros.» Bibelen understreker at det mest gunstige for oss er når seksuelle relasjoner finner sted innenfor bibelens gode retningslinjer.

Noe som er interessant er at verken storge eller eros er ord som blir brukt i Det nye testamentet.

Les også: Vi må ikke glemme kjærlighetens rekkefølge

Bibelen fremmer Agape

Agape er den ultimate kjærligheten. Det at Gud ofret sin sønn Jesus på korset selv om vi ikke fortjente det. Mens vi enda var uverdige. Det er ekte kjærlighet det.

Men Gud viser sin kjærlighet (agape) til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. (Rom 5,8)

Dette betyr overhodet ikke at storge-, eros- og filia-kjærlighetene er uviktige, men agape-kjærligheten sprenger virkelig skalaen! Gud har skapt oss, og det er på grunn av Hans ufattelige kjærlighet til oss at vi har evnen til å i det hele tatt gi kjærlighet videre til andre mennesker.

Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet (agape), gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. (Ef 2,4-5)

Vi kommer aldri til å forstå hvor gigantisk Guds kjærlighet til oss er.

Lightstock

Tema

Tema på iTro i august er Nestekjærlig.