Som kristne skal vi «bære frukt» ved å være koblet til «vintreet» som er Jesus.

Som kristne skal vi «bære frukt» ved å være koblet til «vintreet» som er Jesus.

Å vokse som kristne handler først og fremst om å leve nært til Jesus.

Tema

Tema på iTro i mai er «Voksesmerter».

«Jeg er vintreet, dere er greinene,» sier Jesus til etterfølgerne sine i Johannes 15. «Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt.”

Han sier også: «Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.»

Det å bære frukt er tydeligvis noe vi som kristne skal gjøre. Men hva betyr det egentlig?

Og hva hvis jeg føler at jeg ikke bærer frukt? Blir jeg tatt bort? Risikerer jeg å bli ”hogd ned og kastet på ilden”, som det står et annet sted?

Dette er naturlige og gode spørsmål å stille oss når vi leser disse tekstene i Bibelen som handler om ting vi skal gjøre. Tryggheten på at vi er frelst kan plutselig føles på tynn is og vi kan kjenne at vi mister frimodigheten vår som kristne.

Så hva er det Jesus vil si oss når han sier at vi som er hans etterfølgere skal bære frukt?

Hadde jeg spilt Alias, og noen hadde lest opp disse egenskapene, tror jeg ganske raskt jeg ville tippet «Jesus!»

Det første vi bør se på når vi vil fordype oss litt i dette spørsmålet, blir naturlig nok å se på hva disse ”fruktene” er, som vi disipler skal bære.

I Galaterbervet 5,22 skriver Paulus en liten liste over det han kaller Åndens frukter, og det er jo dette Jesus snakker om: ”Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet.

Dette er frukter vi som er kristne skal bære. Det er altså ikke nødvendigvis snakk om konkrete handlinger, men om gode egenskaper eller trekk, som åpner for at vi kan bety noe positivt for våre medmennesker, og tjene Gud med det.

Hadde jeg spilt Alias, brettspillet der man skal gjette hva eller hvem det er som blir beskrevet med andre ord, og noen hadde lest opp disse egenskapene, tror jeg ganske raskt jeg ville tippet «Jesus» – at det var Han som ble beskrevet. Dette er egenskaper han har, og som han sprer der han går.

Så jeg tror vi kan si at det å bære frukt handler om å bli mer lik Jesus. Og gjennom dette kunne peke på ham som har disse egenskapene mer enn noen andre.

Vi må være festet til treet

Men hvordan skal vi som hans etterfølgere bære disse fruktene?
Bildet Jesus bruker om at vi er «greiner på vintreet» – som er ham selv – tror jeg gir oss en god retning.

Har du sett en grein henge i løse lufta og bære frukt noen gang?

Selvsagt ikke.

Du trenger ikke være verdensmester i biologi for frukttrær for å skjønne at hvis en grein skal kunne bære frukt – og for så vidt klare å holde seg over bakken i det hele tatt – må den selvsagt ha en slags connection til resten av treet.

Jesus sier videre: ”Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.

Den avgjørende tingen for å bære frukt er altså å være knyttet til Jesus. Ellers kan vi faktisk ikke gjøre noen ting!

Og jeg tror dette er et hovedpunkt i Jesu «bære frukt»-sammenligning. At vi må være knyttet til Jesus for å kunne bære frukt. Ellers er vi faktisk ikke i stand til å gjøre dette.

Bli mer lik Jesus

For at vi skal bære frukt er det altså ett kriterium som stilles til oss disipler. Det er at vi lever sammen med Jesus, nært til ham, og lar oss bli preget av ham. Det er da vi kan bære frukt, og bli mer lik Jesus.

Og dersom du reagerer med bekymring når du hører Jesus si ting som dette, og begynner å lure på om dette faktisk inkluderer deg, om du egentlig kan kalle deg en Jesu etterfølger, vil jeg berolige deg litt til slutt.

Det at du i det hele tatt stiller deg selv dette spørsmålet viser at du tar Jesu ord på alvor, og ønsker å tro på ham. Og det er dette som er utgangspunktet Jesus ønsker at du skal ha.

JYountPhoto / Lightstock

Tema

Tema på iTro i mai er «Voksesmerter».