Har du tenkt over at det største mirakelet allerede har skjedd?

Har du tenkt over at det største mirakelet allerede har skjedd?

Venter du på et mirakel fra Gud for å kunne tro på Ham?

Tema

Temaet på iTro i mars er «Mirakler».

Matteusevangeliet kapittel 16 forteller om noen skriftlærde som vil sette Jesus på prøve, og som derfor ber ham gjøre et tegn. Men i stedet for å gjøre et mirakel og vise dem en gang for alle at han virkelig er Gud, svarer Jesus at de «skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Et tegn som han kaller for «Jona-tegnet» skal altså vise en gang for alle hvem Jesus er. Så hva er dette Jona-tegnet? Det kan vi se Jesu egne ord forklare:

For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter. (Matteus 12,40)

Jona ble bevart inni en stor fisk i tre dager før han ble spyttet ut igjen og reiste til byen Ninive for å forkynne det budskapet Gud hadde for dem. Folket i Ninive vendte om da de hørte Jona sitt budskap fra Gud. De fikk ikke noe annet tegn, men de vendte om til Herren. Det samme gjelder denne slekten, sier Jesus. De skal se Jesus død i tre dager før han står opp igjen.

Frihet fra sykdom og plage her i verden bærer gjennom dette livet, men frihet fra døden bærer inn i evigheten!

Evangeliet er Jona-tegnet

Med andre ord: Jona-tegnet handler om evangeliet! Evangeliet er det største mirakelet som noen gang har skjedd og noen gang kommer til å skje. Dette er et så stort mirakel at vår menneskehjerne sliter med å forstå det. Vi som fortjente døden på grunn av våre gjerninger, kan nå få liv på grunn av Jesu død og oppstandelse!

Og dette budskapet, de gode nyhetene, er nok til at vi kan vende om til Gud. Slik som Jona sitt budskap var nok for at folket i Ninive skulle vende om.  

Men hva med miraklene?

Jesus har sagt at vi skal be for syke og at han kan gjøre store ting gjennom oss. Det er viktig å huske at Gud har gjort, gjør og vil gjøre tegn og mirakler. Å få være vitne til dette og høre om at Gud gjør slike ting, er stort. Det kan være med å styrke troen. Men skal det være utgangspunktet for vår tro? I Johannes 20,31 kan vi lese om hva som er hensikten med at Johannes skriver ned miraklene Jesus gjorde:

Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

Vi leser at livet er i Jesu navn. Og vi får tilgang til livet ved troen. Miraklene er skrevet ned for at vi skal tro på Jesus som Messias, Guds sønn, og på den måten ha liv.

Den som har Sønnen, har livet (1. Johannes 5,12)

Når Johannes bruker ordet Messias minner det oss om den redningen han er. Miraklene Jesus gjør peker altså på det største mirakelet: Evangeliet.

Frihet fra sykdom og plage her i verden bærer gjennom dette livet, men frihet fra døden bærer inn i evigheten!

Jona-tegnet er et bilde på Jesu død og oppstandelse. Ved å tro på evangeliet har vi fred med Gud og får ta del i en fullkommen evighet med Ham. Dette er det største mirakelet! Sett med et evighetsperspektiv er dette det viktigste og eneste vi trenger. Vi har så lett for å vente på et mirakel for å tro at Gud finnes, men det største mirakelet har allerede skjedd.

Pearl

Tema

Temaet på iTro i mars er «Mirakler».