– Jesus mitt alt

– Jesus mitt alt

– Skulle jeg nevnt alle grunnene til at jeg er kristen og elsker Jesus, ja, da hadde ingen bøker kunnet romme det, skriver dagens andaktsskribent Mari Vold (19).

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Ingenting har vært mer betydningsfullt for meg i livet enn Jesus. Jesus mitt alt. Å få leve for en allmektig Gud er det beste valget jeg har tatt.

Jeg ønsker å peke på tre konkrete grunner til hvorfor jeg har valgt dette. Jeg tror at dette ikke bare er noe som er godt for noen, og bare forandrer noen sitt liv. Jeg tror på en Gud som aktivt lengter etter alle, og ønsker å møte deg der du er nå.

Så her er tre grunner til at jeg har valgt, og velger Jesus hver eneste dag.

Jesus – mitt håp

Først og fremst så er Jesus mitt håp. Ikke bare et håp som at jeg «håper det ikke regner i morgen». Det er dypere enn det. Jeg er rotfestet i noe større enn meg selv. Noe som gir mening.

Jeg får lov å være forankret i Guds tanker om meg. Alt som er her på jorden er midlertidig og jeg kan leve og vite at jeg har en far i himmelen som har fredstanker om meg. Uansett omstendigheter så er Gud min tilflukt.

I Salme 62,6-9 står det: «Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe og min tilflukt er i Gud».

Jeg har fått erfare enorm glede, som ikke er rotfestet i verden – men i noe større.

Dette er virkelig mitt håp. Jeg får lov å ha universets Herre, og kongenes Konge til min tilflukt og mitt faste håp.

Min glede

I Salme 16,9 står det: «Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler, selv kroppen kan slå seg til ro.»

Den gleden jeg finner i Gud er en stor grunn for at jeg lever i tro på Han. Jeg har fått erfare enorm glede, som ikke er rotfestet i verden – men i noe større. En glede som overgår det jordiske og som gjør at mitt innerste jubler.

Livet mitt blir meningsfullt når jeg kan leve det fullt og helt for han.

Denne gleden kan ingenting i denne verden fylle, den er det bare Gud som gir. Den gleden er min styrke.

– Alltid med og alltid trofast

Min tredje grunn som jeg ønsker å nevne, er hvordan Jesus alltid er med og alltid er trofast. Uten Gud er jeg svak. Går jeg i min egen styrke har jeg lite og komme med.

Gud har aldri lovet at livet mitt her på jorden skal være perfekt, men han har lovet at han er med. Uansett.

Gud gir meg styrke til hver dag. Livet mitt blir meningsfullt når jeg kan leve det fullt og helt for han. Som det står i Salme 147,3: «Han helbreder dem som har et nedbrutt hjerte, og forbinder deres smertefulle sår.»

Gud er mitt håp i det triste verdensbildet vi lever i.

Det har jeg fått erfare Gud gjøre i mitt liv, og det vil han med deg og. Det gir meg enda en grunn til å leve for Gud.

– Gud er mitt håp

Johannes skriver i Joh 21,25: «Men det er også mye annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives ned, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøkene som da måtte skrives».

Jeg kan kjenne meg igjen i dette. Gud er mitt håp i det triste verdensbildet vi lever i. Det er fantastisk å vite at en dag tar alt på jorden slutt, og at jeg har et løfte om evig liv.

Skulle jeg nevnt alle grunnene til at jeg er kristen og elsker Jesus, ja, da hadde ingen bøker kunnet romme det! Nå har jeg formulert tre av mange grunner for at Jesus er verdt å leve for!

Privat

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.