Andakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Fellesskap

Etter en lang sommer med sprell og fanteri, var bibelgruppa jeg er med i endelig samlet igjen.

av Martin Andreas Lehre

Fra mørke til lys

Jesus er håpet som er sterkere enn døden, og lyset som er sterkere enn mørket.

av Kari Margrethe Solvang.

Ikke friske, syke!

I vinter var jeg i skibakken en (sjelden) tur. Jeg tenkte at å kjøre snowboard er som å sykle; har du først lært, så kan du det!

av Eivind Bø

Ære til hvem?

Far, la ditt navn bli herliggjort! Da lød det en røst fra himmelen: “Jeg har herliggjort det og skal igjen herliggjøre det."
av Eivind Bø

«Er dere kristne?»

Er det ikke sånn at vi er kalt til å leve forskjellig fra resten av verden? Hva er det som skiller oss fra de som ikke er kristne?

av Martin Andreas Lehre

Et fjell som er for høyt…

Gud kaller oss ikke til å gjøre noe fordi at folk skal se hva vi kan klare. Han kaller oss til oppgaver som vi ikke kan utføre uten Ham.

av Silje Abrahamsen