Hva sier Bibelen om skuddår?

Hva sier Bibelen om skuddår?

Det Bibelen sier om skudd er godt å ta med seg videre inn i 2024.

Skuddår

Skuddår er en løsning for å få våre kalenderår til å gå opp med solår. Jorda bruker nemlig litt mer enn 365 dager rundt sola, og derfor legger vi til en ekstra dag i ny og ne. På den måten holder årstidene seg til samme kalendermåned, uten forskyvelse.

2024 er det første skuddåret på fire år – og jeg må si det var jammen meg på tide! 2020 ble litt ødelagt av pandemien, så derfor kan vi nesten si at vi ikke har hatt et skikkelig skuddår på åtte år. Da var jeg bare 13 år, nesten for ung til å huske noe som helst.

Dermed blir egentlig dette den første skuddårsfeiringen jeg får ta skikkelig del i. Ja, jeg synes det bør feires.

Det er fort gjort å tenke at det er ganske så likt som alle andre år, bare med én dag mer i februar. Men tenk på de enorme ringvirkningene som kommer av dette. Over 300 dager blir utsatt på grunn av 29. februar!

Nok om min begeistring for skuddår – for hva sier egentlig Bibelen om skudd?

På et vis kan man si at det var skuddår da Jesus ble født.

Flere typer skudd

Selve kalendersystemet med skuddår ble til etter Bibelen ble skrevet. Vi finner derfor ikke nøyaktig ordet «skuddår», men vi finner mange vers som snakker om skudd.

Jeg assosierer nok skudd mest med fotball, med spissen som setter ballen i mål. I Bibelen er det noe annet.

For et tre finnes håp: Blir det felt, vokser det opp igjen, det skal ikke mangle friske skudd. (Job 14,7)

Det som skyter ut av knoppene på en plante, kalles nemlig også skudd.

Navnet Jesus

Kanskje kjenner du det igjen fra sangen «Navnet Jesus»? I første vers synges det at Jesu navn skyter stadig friske skudd. Forfatteren skal ha latt seg inspirere av salme 72.

La navnet hans bestå til evig tid, skyte friske skudd så lenge solen er til! De skal velsigne seg ved ham, alle folk skal prise ham salig. (Salme 72,17)

Rundt Jesus vokser det fram liv og lys, der det var død og mørke. Det spirer og gror der Jesus får stor plass. Slik var det ikke bare mens han vandret her – det er sånn fortsatt! Jesus er den samme, til evig tid.

Jesus – kvisten og skuddet

I Jesaja blir faktisk Jesus omtalt som et skudd.

En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. (Jesaja 11,1)

Isai var faren til Kong David. Jesaja profeterer om en ny og større konge, som skal komme fra denne slekten. David og riket hans peker fram mot noe enda større – mot Messias og hans kongedømme.

På et vis kan man si at det var skuddår da Jesus ble født.

Omsorg for hverandre

Paulus skriver om skudd i en litt annen sammenheng. Der er det et uttrykk for en ny vår – at noe som har stått litt stille, får en ny start.

Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. (Filipperne 4,10)

Jeg tenker vi godt kan la oss inspirere av menigheten i Filippi. La oss forsøke å ha litt ekstra omsorg for hverandre i 2024.

La skuddåret ikke bare bli en kalenderordning, men et år hvor Jesus får plass, og vi viser kjærligheten hans til menneskene rundt oss.

Ole Johan Bredvei Hvarnes

Skuddår

Skuddår er en løsning for å få våre kalenderår til å gå opp med solår. Jorda bruker nemlig litt mer enn 365 dager rundt sola, og derfor legger vi til en ekstra dag i ny og ne. På den måten holder årstidene seg til samme kalendermåned, uten forskyvelse.