Hva med et år på bibelskole?

Hva med et år på bibelskole?

Bibelskolene ønsker å utruste deg til å kunne forsvare og snakke om egen tro.

Har du stått der i skolegården eller sittet på bussen og opplevd at du ikke hadde noe svar på spørsmål du fikk angående troen din? Da kan jeg garantere deg at du ikke er alene om det.

Hvordan svare for troen

Det å bli tom for ord i samtaler og diskusjoner er ikke nytt for noen av oss. Det er langt fra uvanlig eller farlig, men over tid kan det føre med seg noe som ikke er så bra.

Når man blir tom for ord, kan det fort gå på frimodigheten løs. Vi skal jo ha svar på alt, skal vi ikke? Og om vi ikke har det kan vi da si at det er dette vi tror på og ønsker å bygge livet vårt på?

Snakke om tro

Jeg vet ikke hvordan du har det i ditt miljø, om det er vanlig å snakke om tro eller ikke. For noen er det det mest naturlige i verden at Jesus er en del av samtalen både hjemme og blant venner, mens for andre er det ikke et tema.

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) har gjennom flere år gjennomført en undersøkelse blant kristne studenter om hvordan det er å være kristen på ulike studiesteder.

Årets undersøkelse viser en positiv endring i at flere snakker om troen sin nå enn for fem år tilbake. Samtidig er det bare 1 av 3 som føler seg utrustet til oppgaven.

Det er her bibelskolene kommer inn i bildet!

Bibelskolene ønsker å utruste til forsvar

Bibelskolene ønsker å utruste deg, slik at du kan stå rotfestet og grunnfestet i troen gjennom livets små og store opp og nedturer. Det er det skolene jobber med hver dag!

Du får komme som du er, på den plassen du befinner deg både i livet og i troen. I løpet av et år på bibelskole skal du slippe å sitte på tiltalebenken. Det skal være et år hvor du kan få stille dine spørsmål, øke kunnskapen din, utfordre deg på dine gaver og evner, øve på å snakke om tro i store og små sammenhenger og alt dette gjøres i fellesskap med andre.

Et fellesskap som ønsker det beste for hverandre og som jobber mot samme mål. For det er sammen vi kan fatte lengden og bredden, høyden og dybdene i Jesus.

Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. (Ef 3,17-19)

Slik ønsker bibelskolene å utruste deg, slik at du ikke blir 1 av 3 som sier at de ikke er klare for oppgaven om å snakke om tro med andre.

Og sammen med Paulus ønsker vi at vi alle kan få si;

Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen! (2 Tim 4,7)

Finn deg en bibelskole og bli med på laget om å fortelle andre om Jesus!

Normisjon