Vi må tørre å slippe kontrollen og overlate den til Gud

Vi må tørre å slippe kontrollen og overlate den til Gud

Les hva Silje skriver om Guds ledelse. Hva er egentlig Guds vilje for ditt og mitt liv?

Tema

Månedens tema på iTro i juni, er «Sted».

Livet byr på mange valg og muligheter, og det er mye jeg ønsker å gjøre og oppleve.

Hvordan kan vi vite om det vi gjør er Guds vilje, eller om det er våre egne ønsker? Hva er egentlig Guds vilje for livene våre, og hvor leder Gud meg?

Dette er spørsmål jeg ofte stiller meg, fordi jeg lengter etter å leve et liv som vitner om Guds kjærlighet, og som er preget av Hans ledelse.

Ofte skulle jeg ønske at jeg fikk konkrete svar på hvilke valg jeg skal ta, og hvor veien går videre. Svarene er likevel ikke alltid like tydelige. Da er det god hjelp i å se på hva Bibelen sier.

Bibelen gir oss rettledning

I Matteus 22,37-39, sier Jesus:

“Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv”.

Om man er eldre eller ung, i Afrika eller i Norge, på skolen eller på jobben – så er Guds ønske at vi skal ha en nær relasjon til Ham, og elske hverandre.

Guds vilje er altså at vi skal elske Gud og elske vår neste. Da kan man snu litt på spørsmålet om hvor Gud ønsker meg i fremtiden, og heller spørre:

Hvorfor er jeg her jeg er akkurat nå, og hvordan kan jeg være lys og salt der jeg er?

Disse budene er nemlig ikke avhengig av sted og tid, men det er noe vi kan gjøre uansett hvor og når. Om man er eldre eller ung, i Afrika eller i Norge, på skolen eller på jobben – så er Guds ønske at vi skal ha en nær relasjon til Ham, og elske hverandre.

Med dette som grunnlag, kan vi følge våre interesser og drømmer, og leve ut budene på ulike plasser og til ulike mennesker.

La Gud få ha kontrollen

Det er også kult å slippe litt kontrollen, tørre å stole på Gud, og vandre i ferdiglagte gjerninger. Misjonsbefalingen avslutter med ordene: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matteus 28,20).

Han som har all makt i himmel og på jord, Han er med oss ALLE dager. Det er en trygghet det!

Tre tips om du ønsker å se Guds ledelse tydeligere i livet ditt:

1. Be over det!
«Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen og utholdende i bønnen» (Rom 12,12).

2. Gi Gud plass.
Vi legger ofte stor vekt på hva andre tenker at vi bør velge, og hvordan andre mener det er rett at vi skal leve livene våre. Guds plan for livet ditt er unik, og vi er alle kalt til å være forskjellige.

3. Les Bibelen, og memorer bibelvers og fortellinger.
Ikke bare for å vinne quizen under kirkekaffen, men for å kunne leve ut det som står i versene.

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp» (Jer 29,11).

 

Tema

Månedens tema på iTro i juni, er «Sted».