Hvorfor stiller en allvitende Gud spørsmål?

Hvorfor stiller en allvitende Gud spørsmål?

Vi har ofte spørsmål til Gud, men han har også flere spørsmål til oss.

Månedens tema

Månedens tema i oktober er paradoks.

Du som leser dette har mest sannsynlig stilt mange spørsmål opp igjennom livet. Som mennesker er vi nysgjerrige og vi spør for å finne ut av det vi fremdeles lurer på. Men spørsmål kan også ha en annen funksjon; det kan få oss til å reflektere over og bekjenne noe vi allerede vet. 

Gud stiller spørsmål

Da jeg startet å lese gjennom 1.Mosebok på ny, la jeg merke til noe jeg ikke har tenkt så mye på tidligere: Gud stiller veldig mange spørsmål. 

Hvorfor gjør han det? Jeg har jo vokst opp med at Gud er allvitende – altså at Gud vet alt. Brister det bildet av Gud når han stiller så mange spørsmål? Vet ikke Gud svaret?

La oss se litt nærmere på spørsmålene Gud stiller til noen kjente personer i begynnelsen av Bibelen.

Gud spør Adam: Hvor er du? Hvem har fortalt deg at du var naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?

Gud spør Eva: Hva er det du har gjort?

Gud spør Kain: Hvorfor er du så harm? Hvorfor ser du ned? Hvor er din bror Abel? Hva har du har gjort? 

Gud spør HagarHvor kommer du fra, og hvor går du hen?

Gud spør Abraham: Hvor er Sara, din kone? Hvorfor ler Sara og sier: Skulle jeg virkelig få barn, gammel som jeg er? Er det noe som er umulig for Herren?

Gud visste svarene på alle disse spørsmålene. Han var ikke ute etter ny informasjon. Det var ikke derfor Gud stilte dem. Men Gud ga både Adam, Eva, Kain, Hagar og Abraham en mulighet til å erkjenne sannheten, selv om den kunne være ubehagelig.

Gud stiller også andre spørsmål i Det gamle testamentet:

Gud spør JakobHva heter du?

Gud spør Moses: Hva har du i hånden?

Gud spør Elia: Hvorfor er du her Elia?

Gud spør Job: Hvor var du da jeg grunnla jorden?

Gud spør Jesaja: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?

Gud spør Jona: Er du virkelig så sint?

Gud spør Esekiel: Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?

Jesus stiller spørsmål

«Jesus spør om du er tøff nok» er en sang du mest sannsynlig har sunget hvis du har vokst opp i kristne sammenhenger. Men hvilke andre spørsmål stiller Jesus?

Jeg har ikke telt selv, men jeg leste et sted at Jesus stilte 307 spørsmål i evangeliene. Uansett, gode retoriske og pedagogiske spørsmål var en sentral del av Jesu lære.

Jeg skal ikke nevne alle, men la oss se på noen av Jesus sine spørsmål i evangeliene, og hva det førte til:

Jesus spør disiplene: Hvem sier folk at jeg er?

Spørsmålet fikk Peter til å bekjenne at Jesus er Messias.

Jesus spør mannen som var syk i 38 år: Vil du bli frisk?

Svaret på spørsmålet burde være selvinnlysende, men førte til at mannen selv fikk bekjenne behovet for helbredelse.

Jesus spør folkemengden: Hvem var det som rørte ved meg?

Spørsmålet synliggjorde troen til kvinnen med blødninger i tolv år. Hun fikk høre at hennes tro hadde frelst henne.

Jesus spør Maria Magdalena: Hvorfor gråter du, kvinne? Hvem leter du etter?

Spørsmålet fikk Maria til å snu seg, og som den første av alle, se den oppstandne Jesus.

Jesus svarer på spørsmål med et spørsmål

Det kan virke litt spekulativt og underlig, men flere ganger ser vi også at Jesus ikke alltid gir konkrete svar, men stiller et spørsmål tilbake. Det skjer hele 29 ganger.

En lovkyndig mann spør Jesus: Hva skal jeg gjøre for å arve liv.
Jesus svarer: Hva står skrevet i loven. Hvordan leser du?

Spørsmålet førte til at Jesus fortalte lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Fariseerne og herodianerne spør Jesus: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?
Jesus svarer: Hvem har bildet og navnet sitt på denne denaren?

Spørsmålet gjennomskuet det religiøse hykleriet, og Jesus fikk påpeke at vi skulle gi keiseren det som hører til keiseren, og til Gud det som tilhører Gud.

Maria og Josef spør Jesus: Hvorfor har du gjort dette mot oss?
Jesus svarer: Hvorfor leter dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?

Spørsmålet fikk tydeliggjort at Jesus som tolvåring først og fremst hadde en Far i himmelen.

Vanskelig å bekjenne sannheten

Gud har alltid en hensikt med spørsmålene sine. Oppsummert vil jeg gi fire gode grunner for hvorfor han stiller dem.

  1. Spørsmålene fører oss inn i en nærmere relasjon med Gud.
  2. Gud tillater oss å kjempe med vanskelige spørsmål uten at han alltid gir enkle svar, slik at vi vil få en dypere forståelse.
  3. Spørsmålene åpenbarer hva hjertet vårt egentlig fylt med, slik at vi får en mulighet til å ydmyke oss, bekjenne synd, omvende oss og bli forandret.
  4. Spørsmålene åpenbarer sannheten om Gud, og hjelper oss å rette fokuset vårt på han.

Gud stiller oss ikke spørsmål fordi han ikke vet svaret, men fordi han vil at vi skal vite det.

Gud kan dermed fremdeles både være allvitende og stille mange spørsmål. Det kan virke paradoksalt, men han stiller oss ikke spørsmål fordi han ikke vet svaret, men fordi han vil at vi skal vite det.

Hva svarer du?

Jeg tror Gud ønsker å stille mange av de samme spørsmålene til oss i dag.

Hvis Jesus hadde stilt noen disse spørsmålene til deg, hva hadde du svart da? Hadde du prøvd å bortforklare sannheten slik som Adam, eller ville du brukt muligheten til å bekjenne Jesus som Messias?

Når Jesus sier: «Kom følg meg!» (som egentlig er en befaling, og ikke et spørsmål), hva er din respons?

Tenk litt på det.

Jeg avslutter med den kjente strofen: Jesus is the answer, for the world today.

 

Lightstock / Antonio Gravante

Månedens tema

Månedens tema i oktober er paradoks.